AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


Svatí a osobnosti řádu

Nejznámější světci dominikánského řádu


Sv. Albert Veliký, učitel církve
Bl. Fra Angelico (Jan z Fiesole), malíř
Sv. Hyacint, kazatel
Bl. Jordán Saský, nástupce sv. Dominika v čele řádu
Sv. Kateřina Sienská, terciářka
Sv. Martin de Porres, laický bratr
Sv. Petr Veronský, první dominikánský mučedník
Sv. Pius V., papež
Sv. Růžena z Limy, terciářka
Sv. Tomáš Aquinský, učitel církve
Sv. Vincenc Ferrerský, kazatel
Sv. Zdislava z Lemberka, terciářka - matka rodiny


Abecední přehled

A B C Č D E É F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Z [

GADDI, Pius Josef, magister řádu.

GAGNOR, Josef Petr, biskup.

GALAMINI, Augustin, inkvizitor, magister řádu, kardinál.

GALAND, Anežka od Ježíše z Langeac bl., mniška, mystička.

GALINGANI, Albert (nazývaný rovněž Albert de Regio), teolog konce 15.

GALLEGOS, Josefa Antonie bl., mniška a zakladatelka kláštera Naší Paní od uzdravení v Pátzcuaro v Mexiku.

GALLERANIS, de, Ondřej bl., zakladatel řádu.

GALLIEN, Josef, filosof, teolog, fyzik, předchůdce areonautiky.

GALLO, Jan, teolog.

GALLUS, Vavřinec, zpovědník francouzského krále Filipa III.

GALVANO, de la Flamma, filosof, kronikář.

GAMBALO, Kateřina, terciářka.

GAND, Dominika od Kříže Josefína, zakladatelka kongregace sester dominikánek.

GARBACCIO, Amelie Gili, terciářka.

GARCÉS, Julián, misionář, biskup.

GARCIA, de Loyasa, teolog, biskup, kardinál.

GARCIA, Jiljí Emanuel, biskup, kardinál.

GARCIA, Řehoř, misionář, spisovatel.

GARCIAS, de Aure bl., bratr spolupracovník, průvodce inkvizitorů Viléma Arnaldiho a Bernarda de Rochefort.

GARCIAS, Jan, misionář v Číně, spolupracovník bl. Františka de Capillas.

GARDEIL, Ambrož, filosof, teolog.

GARRIGOU-LAGRANGE, Reginald, filosof, teolog.

GASBERT, de Orgolio (z Orgueil), člen Toulouské provincie.

GATTI, Vincenc Maria, teolog apologeta.

GAUDE, Vincenc František, kardinál.

GAYRAUD, Hippolyt, teolog, politik.

GAZZANIGA, Petr Maria, teolog.

GEBERSCHWEIER, Kateřina, mystička.

GENIS, František Jan, řádový komisař ve Španělsku.

GENTIS, Dominik, teolog, biskup.

GEOFFREY, de Beaulieu, francouzský hagiograf.

GEORGES, Norbert, narodil se v roce 1895 v Marcus v USA.

GERARD, z Eltenu, teolog.

GERARD, da Feltre, astronom 13.

GERARD, de Monte (také van den Berge), holandský teolog.

GERARD, von Sterngasse, kazatel, mystik.

GERTRUDA, von Bruch, mystička.

GERTRUDA, Saská, mystička, žila přibližně v letech 1230-1295 v klášteře Unterlinden v Kolmaru.

GETINO, Ludvík, teolog a historik.

GEZA, Filip de Rufini, teolog, kardinál.

GHIGLIA, Josefína, řeholnice, misionářka.

GHILARDI, Jan Tomáš, kazatel, biskup.

GIACOBINI, Josefa Marie Elena, mniška.

GIACOMO, dell`Aquila, sochař a kovolitec.

GIACOMO, di, Klement, miniaturista.

GIBBONI, dei, Matěj, teolog.

GIERATHS, Pavel Gundolf, církevní historik.

GIL, (Aegid) Jakub, člen konventu Xativa v Aragonii, 1436 působil jako lektor v Tortose.

GILBERT, de Fresney, studoval na univerzitě v Paříži, kde byl přijat do řádu.

GILIANI, Aimerico (Aymeric z Piacenze), magister řádu.

GILLET, Martin, teolog, pedagog, magister řádu.

GIOCONDO, Jan z Verony, umělec, architekt, humanista.

GIROTTI, Josef, exegeta.

GISELHER, ze Slatheimu, současník Eckehartův, mystik.

GIULIANI, Reginald, kazatel.

GIUSSANA, Hyacint z Cuneo, obnovitel Lombardské provincie.

GIUSTINIANI, di Moneglia Pavel, inkvizitor, biskup.

GLATT, Alexius, německý dominikán.

GMUROWSKI, Ondřej, teolog.

GOAR, Jakub, liturg a historik, zakladatel byzantinistiky.

GODEFRIDUS, (Gaufrid) de Ablusiis, inkvizitor.

GODINO, de, Vilém Petr, teolog, kardinál.

GODOY, Petr, teolog, biskup.

GONET, Jan Křtitel, teolog.

GOŇI, Marie Ascensión od Srdce Ježíšova Florentina Nicol, spoluzakladatelka kongregace sester dominikánek.

GONZALES, Antonín sv., misionář, mučedník.

GONZALES, de Acuňa Antonín, teolog.

GONZALES, de Albelda Jan, teolog.

GONZALES, Jiljí, misionář.

GONZÁLES, y Díaz Tuňón Zefyrin, filosof, teolog, kardinál.

GONZALES (TELMUS), Petr bl., kazatel.

GÖPFERT, Norbert Dominik, filosof, teolog, český provinciál.

GORRAN, (Gorrain) Mikuláš, kazatel a komentátor Písma sv. Narodil se v Gorron ve Francii v roce 1232.

GOSLAV, z Vratislavi, polský provinciál.

GOTTI, Vincenc Ludvík, teolog, inkvizitor, kardinál.

GOUDIN, Antonín, teolog.

GRANELLO, Tomáš, teolog a náboženský spisovatel.

GRASSI, Damián z Rivoli, teolog.

GRÄSSLOVÁ, Pavla, mystička.

GRATIADEI, de Ascoli, teolog 14.

GRAVESON, de, Ignác Hyacint Amat, teolog, tomista.

GRAVINA, Dominik, teolog, kazatel, mystik.

GREGORIO, Mořic, teolog.

GRENIER, Dominik z Toulouse, 1324 byl jmenován Mistrem posv. Paláce, 1326 biskupem v Pamiers.

GRIFFITH, Rajmund, biskup, misionář.

GRIGNION, Ludvík Maria z Montfortu sv., kněz, kazatel, terciář.

GROLLENBERG, Lukáš, teolog, biblista.

GROOT, de, Vincenc Jan, filosof, teolog, kazatel.

GROSSUPTO, Antonín, teolog, reformátor.

GUALA, Roni (také Romagnoni) z Bergama bl., biskup.

GUALTER, de Winterbourne (Winckterburnus), teolog, filosof, kazatel, básník, kardinál.

GUARIN, di Guy L`Eveque (de Giaco), magister řádu.

GUEMEZ, Jan Křtitel, kaplan a zpovědník španělského vyslance ve Švédsku.

GUÉRINOIS, Jakub Kazimír, teolog a filosof.

GUERRERO, Rajmund, generální vikář v době rozdělení řádu.

GUERRICUS, de St. Quintino (Flanderský), teolog a biblista.

GUGLIELMOTTI, Albert, filosof, spisovatel, historik.

GUIDO, de Solliaco (Sülly), arcibiskup.

GUIDO, de la Tour, do řádu vstoupil v Clermontu, kde byl před tím kanovníkem katedrální kapituly.

GUIDO, z Vicenzy, inkvizitor, biskup.

GUIEU, le, Antonín, reformátor.

GUILLOT, Petr, v době náboženských válek ve Francii byl hugenoty popraven.

GUINIGIUS, (Guinisius, Guisius) Vincenc, teolog, český provinciál.

GUNDISALV, (Gonsalvo) z Amarantu bl., kazatel, zakladatel kláštera.

GUY, Bernard (de la Guyenne, Guidonis), kronikář, inkvizitor, biskup.

GUYARD, Bernard, teolog, kazatel.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.