Liturgické texty

Proprium Řádu kazatelů

Misál

Velikost: 1,73 MB
Misál OP, pracovní vydání 2009

Lekcionář

Velikost: 746,19 KB
Lekcionář OP, pracovní vydání 2009

Liturgie hodin

Velikost: 2,57 MB
Proprium liturgie hodin, upraveno dle kalendáře 2019

Liturgický kalendář

Velikost: 58,16 KB
Nový liturgický kalendář 2020

Dekrety a úvody

Velikost: 394,76 KB
Dokumenty k propriu liturgie hodin

Vigilie

Adventní neděle

Velikost: 342,51 KB

Narození Páně

Velikost: 368,02 KB

Zjevení Páně

Velikost: 377,78 KB

Postní neděle

Velikost: 377,17 KB

Květná neděle

Velikost: 137,56 KB

Seslání Ducha svatého

Velikost: 151,04 KB

Zvěstování Páně

Velikost: 129,13 KB

Sv. Dominika

Velikost: 173,93 KB

Ranní chvály

Narození Páně

Velikost: 122,96 KB

Zmrtvýchvstání Páně

Velikost: 336,84 KB

Antifonář

Velikost: 614,16 KB
liturgické doby – pracovní výňatek

Večerní chvály

Večerní chvály I

Velikost: 8,39 MB
Advent, vánoce, půst, velikonoce

Večerní chvály II

Velikost: 8,60 MB
Během roku

Sv. Dominika

Velikost: 101,19 KB
Druhé nešpory

Kompletář

Kompletář

Velikost: 986,09 KB
latinsky

Velikonoční triduum

Zelený čtvrtek

Velikost: 824,45 KB
Temné hodinky

Velký pátek

Velikost: 873,03 KB
Temné hodinky

Bílá sobota

Velikost: 814,28 KB
Temné hodinky

Lekcionář

Velikost: 314,76 KB
k temným hodinkám

Tercie

Velikost: 301,84 KB
během tridua

Sexta

Velikost: 299,94 KB
během tridua

Nona

Velikost: 241,37 KB
během tridua

Nešpory

Velikost: 327,21 KB
na Bílou sobotu

Kompletář

Velikost: 247,61 KB
během tridua

Libellus precum

Libellus precum

Velikost: 698,25 KB
Celá knížka ke stažení

Antifony k průvodu

Velikost: 1,02 MB
po nešporách či kompletáři

Stolní modlitby

Velikost: 50,54 KB

De profundis

Velikost: 40,59 KB
& úkon kajícnosti

Veni Creator Spiritus

Velikost: 52,93 KB

Te Deum

Velikost: 111,46 KB

Modlitby ke mši svaté

Velikost: 422,84 KB

Texty k liturgii hodin

Ježíše Krista kněze

Velikost: 529,70 KB

P. Marie, Matky církve

Velikost: 484,68 KB

Nápěvy ke mši svaté

Mešní řád

Velikost: 231,19 KB
chorální nápěvy

Koncelebrační texty

Velikost: 488,07 KB
chorální tonus solemnior

Exsultet

Velikost: 299,50 KB
dominikánský nápěv

Dominikánský ritus

Ritus OP

Velikost: 484,65 KB
Úvod a texty s překladem

Mešní tabulky

Velikost: 44,49 KB

Proprium kalendáře

Velikost: 145,96 KB