Časopis Amen

Součástí kazatelského poslání je také vzdělávání věřících, prohlubování základů víry a odhalování její rozumnosti: víra není proti rozumu, neruší ho, ani neumenšuje, naopak, na cestě k Bohu se víra a rozum vzájemně doplňují.

Dostupné online

na stránkách nakladatelství Krystal OP

Přejít na web

Trocha historie

Kázat s důrazem na vzdělávací funkci kázání, přispět k náboženskému vzdělávání po temných letech totality a poukazovat na soulad víry a rozumu, to byl hlavní důvod, proč dominikáni začali vydávat časopis Amen, měsíčník pro vzdělávání ve víře.

Časopis vycházel v letech 1996–2002 v nakladatelství Krystal OP, na jeho přípravě se podíleli bratři, sestry a laici řádu a další spolupracovníci. Čísla byla tematická, navázaná na liturgický rok církve. Texty uváděly čtenáře do jednotlivých liturgických dob, do nauky o svátostech a dalších základních témat katolické víry (Trojice, modlitba, Bible, poslední věci člověka, papežství, mnišství…).

Amen on-line

Vzhledem k nadčasovosti témat časopis nestárne a lze ho s užitkem číst i dnes. Je vhodný pro základní seznámení s vírou, pro hledající, pro katechumeny a konvertity, pro ty, kdo neměli možnost systematického vzdělávání ve víře, pro všechny, kdo chtějí o své víře přemýšlet a být schopni vysvětlit ji druhým.

Časopis je dostupný on-line na stránkách nakladatelství Krystal OP. Většinu čísel lze ještě objednat i v tištěné verzi.