Praha

Pražský klášter dominikánů se nachází u kostela sv. Jiljí na Starém Městě. Komunitu tvoří cca 10 bratří, sídlí zde i provinciál. Bratři se starají o farnost u svatého Jiljí, polskou personální farnost a frankofonní komunitu v Praze. Stěžejním místem apoštolátu komunity je kulturně-vzdělávací platforma Dominikánská 8. Celá řada bratří působí na školách: Katolická teologická fakulta UK, Arcibiskupské gymnázium, Veselá škola.

Mše svaté

Pondělí–sobota: 18.30
Neděle: 9.00, 10.30 (francouzská), 12.00 (polská), 18.30

Kontakt

Klášter dominikánů Praha
Husova 234/8, 110 00 Praha 1

praha@op.cz

Přejít na web

Dominikáni do Prahy přišli už v roce 1226, pouhých 10 let po vzniku řádu. První klášter měli u svatého Klimenta na Poříčí, poté si postavili významný gotický klášter u Karlova mostu v prostorách dnešního Klementina. Po roce 1556 krátce pobývali v Anežském klášteře a v roce 1626 získali kostel svatého Jiljí, vedle kterého postupně vybudovali barokní klášter. Samotný kostel je gotický ze 14. století, barokní úpravou prošel v letech 1734–36.

V posledních letech byla započata obnova kláštera ve spolupráci s architektem Josefem Pleskotem.