Plzeň

Plzeňský klášter dominikánů se nachází na Slovanech u kostela Panny Marie Růžencové. Komunitu tvoří 5 bratří. Starají se o farnost, působí na školách, v pastoraci mládeže a studentů, v hospicu a domech pro seniory. V klášteře je přístupná knihovna a bratři pořádají přednášky pro veřejnost.

Mše svaté

Pondělí: 18.00
Úterý–pátek: 7.00 (mimo prázdniny) a 18.00
Sobota: 8.00 a 18.00
Neděle: 7.30, 9.00, 18.00

Kontakt

Klášter dominikánů Plzeň
Jiráskovo nám. 814/30, 326 00 Plzeň 26

plzen@op.cz

Přejít na web

Dominikáni v Plzni působili již od 13. století. První klášter se nacházel v centru města u kostela svatého Ducha, jeho umístění dnes připomíná jen název ulice Dominikánská. Přes četné peripetie přečkal až do josefínských reforem, kdy byl zrušen. Bratři se do Plzně vrátili v roce 1910, kdy postavili nový klášter a kostel na tehdy rostoucím předměstí Slovany.