Ekonomický úsek a správa nemovitostí

Přidělená dotace:
Státní zemědělský intervenční fond

Registrační číslo: 19/008/08510/342/000062
Název žadatele: Česká dominikánská provincie
Název projektu: INVESTICE DO OCHRANY MZD – ČDP LTM 2019
Opatření/podopatření/operace/záměr: 8.5.1. – Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
Popis projektu: V rámci projektu došlo k vybudování dřevěných oplocenek na lesních pozemcích. Výsledkem je ochrana vysázených MZD před zvěří.

Kontakty

Provinční syndik:
fr. Ing. Martin Libor DVOŘÁK OP
M: 602 592 173 E: syndik@op.cz

Provozně-ekonomický vedoucí:
Ing. Pavel PROKOP
(zástupce syndika, nemovitosti, smlouvy, development)
M: 603 200 315 E: nemovitosti@op.cz

Ekonomický úsek:
Jiřina BENEDIKTOVÁ
M: 725 761 146 E: ucetni@op.cz

Lesní rada a inspektor:
Ing. Svatopluk SOUCHA 
M: 724 523 399 E: lesnisprava@op.cz

Technická správa majetku:
Ing. arch. Libor KOPÁČEK 
M: 777 080 739 E: spravamajetku@op.cz

Ekonomicko-administrativní pracovník:
Lenka ŠVEHLÍKOVÁ
(administrativa, evidence pozemků, správa smluv)
M: 724 621 101 E: administrativa@op.cz

Adresa


Česká dominikánská provincie –
Ekonomický úsek a správa nemovitostí

Husova 234/8
110 00 Praha 1 – Staré Město
Česká republika

IČ: 004 08 379 | DIČ: CZ00408379