Život – impulsy

Zprávy z Ukrajiny – neděle 14. ledna 2024

S novým rokem přišel nový dopis od provinčního vikáře ukrajinských dominikánů Jarosława Krawce. Vedle obvyklých válečných útrap a snahy pomáhat je tentokrát řeč o oslavách vánoční doby a o jedné rodině mučedníků nedávno prohlášených za blahoslavené.

Malé vánoční poselství

Malé vánoční poselství od provinciála, bratra Lukáše Fošuma OP.

Dobro a zlo

Ukázka z knihy „O stvoření v Teologické sumě“, která vyšla v nakladatelství Krystal OP.

Pokorná inteligence srdce

Kázání fr. Jarosława Krawiece OP při setkání české dominikánské rodiny

Víra v Boha a dokazatelnost Boží existence

Víra v Boha a dokazatelnost Boží existence

Zprávy z Ukrajiny – pondělí 13. listopadu 2023

O. Jarosław Krawiec zase píše z Ukrajiny, tentokrát mj. o výročí osvobození Chersonu, různých projevech ukrajinského vlastenectví, a o setkání s nezvyklým poutníkem.

Přátelství v Písmu svatém

Ukázka z knihy „Přátelství a reforma. Terezie z Ávily a Jeroným Gracián“, která vyšla v nakladatelství Krystal OP.

Znetvořený Bůh

Úryvek z knihy Bůh a jeho obraz. Nástin biblické teologie,
která vyšla v nakladatelství Krystal OP.

Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní

Úryvek ze spisu „Svatý Ambrož. O pokání“, který vyšel v nakladatelství Krystal OP.

Když je náboženství nemocné

Ukázka z knihy Adriena Candiarda OP „O fanatismu. Když je náboženství nemocné“, která vyšla v nakladatelství Krystal OP.

O Třech ve třech

Jak vzniklo a jak probíhá kázání O Třech ve třech?

Peníze a náboženství: Co je Božího?

Ukázka z nového čísla revue Salve 2/2023 – peníze.

Zprávy z Ukrajiny – pondělí 7. srpna 2023

Provinční vikář ukrajinských dominikánů, o. Jarosław Krawiec, po delší době píše o válečné každodennosti, zahraničních návštěvách a humanitární pomoci.

Tomáš komentuje List Filipanům

Výňatek z úvodní studie Tomáše Machuly.

Touha po poznání

Zamyšlení Terezie Eisnerové OP, které vyšlo v OPusculu 4/2023.

Kruhový plán Teologické sumy

Ukázka z knihy Teologická suma Tomáše Akvinského, která vyšla v nakladatelství Krystal OP

Zprávy z Ukrajiny – cestovatelský deník bratra Václava (9.-15. den)

Přinášíme třetí, závěrečnou část cestovatelského deníku bratra Václava OP, o dalším průběhu služby v Centru sv. Martina a o cestě do Kyjeva a pak zpátky do České Republiky.

Zprávy z Ukrajiny – cestovatelský deník bratra Václava (4.-8. den)

Pokračuje cestovatelský deník bratra Václava OP z kláštera a charitativního centra ve Fastově u Kyjeva. Těchto pět dní se završilo poutí do mariánského poutního místa v Berdyčivu.

Zprávy z Ukrajiny – cestovatelský deník bratra Václava (1.-3. den)

Bratr Václav Veselský OP se v rámci letního apoštolátu vydal na Ukrajinu navštívit bratry a pomáhat v charitativním Centru sv. Martina ve Fastově. Přinášíme první část jeho zpráv z této cesty.

Zprávy z Ukrajiny – jak dnes věřit na Ukrajině?

Ve středu 7.6. se koná rozhovor naživo s Igorem Seliščevem OP o službě katolického kněze na Ukrajině. Přinášíme překlad příspěvku ohlašujícího tento rozhovor i projekt podporující studium bratří Polské provincie v Římě.

Zprávy z Ukrajiny – neděle 14. ledna 2024

S novým rokem přišel nový dopis od provinčního vikáře ukrajinských dominikánů Jarosława Krawce. Vedle obvyklých válečných útrap a snahy pomáhat je tentokrát řeč o oslavách vánoční doby a o jedné rodině mučedníků nedávno prohlášených za blahoslavené.

Dobro a zlo

Ukázka z knihy „O stvoření v Teologické sumě“, která vyšla v nakladatelství Krystal OP.

Víra v Boha a dokazatelnost Boží existence

Víra v Boha a dokazatelnost Boží existence

Přátelství v Písmu svatém

Ukázka z knihy „Přátelství a reforma. Terezie z Ávily a Jeroným Gracián“, která vyšla v nakladatelství Krystal OP.

Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní

Úryvek ze spisu „Svatý Ambrož. O pokání“, který vyšel v nakladatelství Krystal OP.

O Třech ve třech

Jak vzniklo a jak probíhá kázání O Třech ve třech?

Zprávy z Ukrajiny – pondělí 7. srpna 2023

Provinční vikář ukrajinských dominikánů, o. Jarosław Krawiec, po delší době píše o válečné každodennosti, zahraničních návštěvách a humanitární pomoci.

Touha po poznání

Zamyšlení Terezie Eisnerové OP, které vyšlo v OPusculu 4/2023.

Zprávy z Ukrajiny – cestovatelský deník bratra Václava (9.-15. den)

Přinášíme třetí, závěrečnou část cestovatelského deníku bratra Václava OP, o dalším průběhu služby v Centru sv. Martina a o cestě do Kyjeva a pak zpátky do České Republiky.

Zprávy z Ukrajiny – cestovatelský deník bratra Václava (1.-3. den)

Bratr Václav Veselský OP se v rámci letního apoštolátu vydal na Ukrajinu navštívit bratry a pomáhat v charitativním Centru sv. Martina ve Fastově. Přinášíme první část jeho zpráv z této cesty.

Malé vánoční poselství

Malé vánoční poselství od provinciála, bratra Lukáše Fošuma OP.

Pokorná inteligence srdce

Kázání fr. Jarosława Krawiece OP při setkání české dominikánské rodiny

Zprávy z Ukrajiny – pondělí 13. listopadu 2023

O. Jarosław Krawiec zase píše z Ukrajiny, tentokrát mj. o výročí osvobození Chersonu, různých projevech ukrajinského vlastenectví, a o setkání s nezvyklým poutníkem.

Znetvořený Bůh

Úryvek z knihy Bůh a jeho obraz. Nástin biblické teologie,
která vyšla v nakladatelství Krystal OP.

Když je náboženství nemocné

Ukázka z knihy Adriena Candiarda OP „O fanatismu. Když je náboženství nemocné“, která vyšla v nakladatelství Krystal OP.

Peníze a náboženství: Co je Božího?

Ukázka z nového čísla revue Salve 2/2023 – peníze.

Tomáš komentuje List Filipanům

Výňatek z úvodní studie Tomáše Machuly.

Kruhový plán Teologické sumy

Ukázka z knihy Teologická suma Tomáše Akvinského, která vyšla v nakladatelství Krystal OP

Zprávy z Ukrajiny – cestovatelský deník bratra Václava (4.-8. den)

Pokračuje cestovatelský deník bratra Václava OP z kláštera a charitativního centra ve Fastově u Kyjeva. Těchto pět dní se završilo poutí do mariánského poutního místa v Berdyčivu.

Zprávy z Ukrajiny – jak dnes věřit na Ukrajině?

Ve středu 7.6. se koná rozhovor naživo s Igorem Seliščevem OP o službě katolického kněze na Ukrajině. Přinášíme překlad příspěvku ohlašujícího tento rozhovor i projekt podporující studium bratří Polské provincie v Římě.

1 2 8 9