Působení na školách

Už od dob svatého Dominika je pro dominikány důležité vzdělání. Proto se i dnes angažujeme na různých typech škol, kde působíme jako učitelé nebo jako duchovní. Tato služba nám umožňuje být nablízku mladým lidem a pomáhat jim v hledání Boha a jejich životní cesty.

Vysoké školy

KTF UK v Praze

Na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy vyučuje Benedikt Mohelník dogmatickou teologii a Lukáš Fošum morální teologii. Irenej Šiklar má kurzy v rámci celoživotního vzdělávání.

PrF UK v Praze

Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy je profesorem církevního práva Rajmund Tretera.

CMTF UP v Olomouci

Na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého vyučuje Gabriela Vlková exegezi, Damián Němec právo a Štěpán Filip dogmatickou teologii. Děkanem je slovenský dominikán Egýd Tavel. Studují zde bratři ve formaci.

Angelicum v Římě

Na Papežské univerzitě svatého Tomáše vyučuje Efrem Jindráček filosofii a Štěpán Filip dogmatickou teologii.

TF JU v Českých Budějovicích

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je spojena s působením dominikánských laiků, zvláště Tomáše Machuly.

Svatojánská kolej

Ředitelkou Vyšší odborné školy pedagogické Svatojánská kolej ve Svatém Janě pod Skalou je Martina Štěpinová.

LF UK v Plzni

Na Lékařské fakultě UK v Plzni učí etiku Vojtěch Soudský.

Střední školy

CSŠPS v Bojkovicích

Sestry dominikánky jsou zřizovatelkami Církevní střední školy pedagogické a sociální a také zde vyučují.

AG v Praze

Na Arcibiskupském gymnáziu v Praze působí Hyacint Ullman a Kliment Mikulka.

Církevní SŠ a ZŠ v Plzni

Na církevní ZŠ a SŠ v Plzni působí Vojtěch Soudský. Současně je biskupským vikářem pro školství a vzdělání plzeňské diecéze.

Cyrilometodějské gym. Prostějov

Na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově vyučuje Alberta Bobáľová.