Jeruzalémská bible

K významným dominikánským projektům patří Jeruzalémská bible, moderní katolický překlad Písma svatého vydaný Jeruzalémskou biblickou školou.

Tuto školu založil roku 1890 Marie-Joseph Lagrange, jeden z průkopníků moderní katolické biblistiky. Škola zformovala velký počet biblistů a výrazně přispívá ke studiu exegeze, starověkých a orientálních dějin a archeologie Svaté země.

Na základě její dlouholeté práce byla v roce 1956 vydána tzv. Jeruzalémská bible, původní francouzský překlad Písma svatého s bohatým poznámkovým aparátem, s úvody k jednotlivým knihám, komentáři k textu a vzájemnými odkazy. Pro kvality překladu, podložené důkladným vědeckým zkoumáním, a především kvůli rozsáhlým hodnotným poznámkám je Jeruzalémská bible celosvětově oceňována a překládána do řady jiných jazyků.

Jeruzalémská bible

České vydání Krystal OP

Přejít na web

Český překlad

Český překlad se začal připravovat ilegálně v roce 1980 z iniciativy Dominika Duky, po roce 1989 byl publikován v pracovních sešitových vydáních v nakladatelství Krystal OP, jednosvazkové vydání vyšlo v roce 2009 ve spolupráci nakladatelství Krystal OP a Karmelitánského nakladatelství.

Ke stažení

Jeruzalémská bible včetně poznámek a odkazů je k dispozici v biblickém programu Davar (freeware pro Windows). V něm je možné paralelně prohlížet více překladů, a tak lze srovnávat překlad Jeruzalémské bible např. s českým ekumenickým překladem i dalšími českými překlady (Bible21, Český studijní překlad atd).

Dozvědět se více

Jeruzalémské biblické škole je věnováno číslo revue Salve 3/2009 (dostupné online).

O Jeruzalémské bibli také pojednává pořadu České televize Cesty víry ze 4. dubna 2010.