Teologická suma

sv. Tomáše Akvinského

Teologická suma je nejznámějším dílem svatého Tomáše Akvinského. Tomáš ji psal jako učebnici pro studenty. V úvodu zmiňuje, že jde o spis nikoli pro pokročilé, ale pro začátečníky. Přesto jde o dílo natolik hluboké a komplexní, že z něj čerpali a dodnes čerpají mnozí filosofové a teologové.

Tomáš v sumě předkládá filosoficko-teologické pojednání o Bohu, o otázkách morální teologie a o svátostech. Ve svém bádání se opírá o Písmo svaté, liturgické texty, díla církevních otců a filosofů, mezi nimi zvláště Aristotela.

Text je členěn jednoduše a jasně v článcích, otázkách a odpovědích. Tomáš tomuto dílu zasvětil posledních sedm let svého života.

Český překlad

První český překlad sumy, vypracovaný otci dominikány pod vedením Emiliána Soukupa OP, vyšel v letech 1937–1940 v edici Krystal. Je dostupný spolu s latinskou a anglickou verzí zde.

Moderní český překlad vychází postupně od roku 2003 v nakladatelství Krystal OP. Je rozčleněn do 50 svazků, opatřen výkladovými poznámkami, ke každému tématu je zpracována úvodní studie a slovníček pojmů. Na překladu se podílejí otcové dominikáni ve spolupráci s dominikánskými laiky a dalšími spolupracovníky. Autoři projektu by jej rádi dokončili v roce 2025, k oslavě 800. výročí narození svatého Tomáše.

Dosud vydané díly lze objednat na stránkách nakladatelství Krystal OP.

Dozvědět se více

Více o Teologické sumě se můžete dočíst v knize Tomáše Machuly Tomáš a jeho sumy.