Jubileum
sv. Tomáše Akvinského

Magistr řádu fr. Gerard Timoner III otevřel listem slavení jubilea sv. Tomáše Akvinského od roku 2023 do roku 2025. Apoštolská penitenciárie k této příležitosti udělila mimořádné milosti. V tomto období si připomeneme 700 let od kanonizace, 750 let od úmrtí a nakonec 800 let od roku jeho pravděpodobného narození.

Dominikáni v Česku se rozhodli slavit toto jubileum především prohloubením stávajících aktivit: