Zdislava a rodiny

Poutní místo Jablonné v Podještědí
Apoštolát rodin                                               

Svatá Zdislava nás inspiruje, abychom byli vnímaví k potřebám lidí v naší blízkosti, aby naše služba zahrnovala i starost o běžné potřeby člověka. Rodiny dnes trpí různými tlaky a problémy, proto nám leží na srdci jejich doprovázení v konkrétních situacích rodinného života.

Kde nás najdete

Klášter dominikánů
Klášterní 33
471 25 Jablonné v Podještědí

Přejít na web

Svatá Zdislava

Zdislava (1220–1252) se jako mladá provdala za Havla z Lemberka, který patřil k předním osobnostem na dvoře krále Václava I. Žila v nelehké době občanské války, starala se o rodinu – byla matkou čtyř dětí – i o celé panství, pomáhala potřebným, zakládala kláštery, šířila víru. Umírá velmi mladá; svým úsilím sice nezměnila dějiny, ale zanechala stopu v srdcích lidí.

Pro lásku prokazovanou jak své rodině, tak chudým a nemocným, pro zázraky, které dosvědčují nejen legendy, ale i kroniky, byla již ve své době nazývána „paní svatého života“. Ačkoli jako „obyčejná“ matka rodiny nezapadala do obvyklých vzorců světice, úcta k ní trvá po staletí. Za svatou byla prohlášena roku 1995. Je patronkou České dominikánské provincie a celé dominikánské rodiny.

Podrobnější životopis (na webu zdislava.cz).

Patronka rodin

Její hrob je odedávna poutním místem, přicházejí se jí svěřovat a prosit o přímluvu mnozí lidé zblízka i zdaleka. Zvláště když jde o rodinné záležitosti: při hledání partnera, svěřují jí svá manželství, prosí o děti, o pomoc v rodinných krizích… Utíká se k ní ale i řada nemocných.

Poutní místo, apoštolát rodin

V Jablonném v Podještědí se nachází bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy, v kryptě baziliky pak leží ostatky svaté Zdislavy. V přilehlém klášteře působí Centrum pro rodiny svaté Zdislavy, které je celoročně k dispozici pro pobyty rodin a několikrát do roka pořádá duchovní obnovy pro rodiny.

Řada aktivit pro rodiny probíhá i v našich dalších klášterech.