Krystal OP
Revue Salve

Vydavatelská činnost

Vydavatelská činnost je pro nás formou společného hledání pravdy, sdílení plodů vlastního studia a zprostředkování reflexí zajímavých autorů. Dobrá kniha nebo časopis nejsou jen prostředkem k osobnímu studiu, ale i výzvou k setkávání, diskusi a pokračování společného hledání.

Nakladatelství Krystal OP

Nakladatelství Krystal OP publikuje teologickou, duchovní a filosofickou literaturu. V širokém spektru teologického myšlení se orientuje spíše klasickým směrem, ale neuzavírá se ani novým teologickým proudům. Snaží se skloubit vysokou profesionální kvalitu s naukovou hloubkou a přitom zachovat intelektuální dostupnost pro co nejširší čtenářskou obec.

Nakladatelství vlastní Česká dominikánská provincie, jeho sídlo je pražském dominikánském klášteře. Činnost nakladatelství je pojímána jako apoštolát, vydání většiny knih se neobejde bez podpory ze strany provincie.

Kontakt

Krystal OP, s.r.o.
Husova 8, 110 00 Praha

krystal@op.cz

Přejít na web

Krystal OP navazuje na prvorepublikovou dominikánskou edici stejného jména.

Toto vydavatelství působilo v naší zemi mezi lety 1927–1948 a výrazně ovlivnilo náboženské myšlení své doby: přispělo k růstu náboženské vzdělanosti kněží i laiků, pomáhalo formovat okruh katolických intelektuálů, kteří svým vlivem daleko přesáhli dominikánský řád.

Kromě knižních titulů vydávalo i periodika (Na hlubinu, Filosofická revue, Vítězové, Výhledy, Růže dominikánská).

Revue Salve

Salve je revue pro teologii, duchovní život a kulturu. Její tematická čísla otevírají různá teologická a spirituální témata a snaží se přispívat k jejich poctivé reflexi.

Nevyhýbají se bolestivým otázkám dějin církve (výzvy koncilu, inkvizice, StB a církev, Pius XII., antimodernismus). Představují inspirativní, leč u nás málo známé osobnosti (Claverie, Chenu, Maritain). Pokouší se o sondy do života církve v jiných kulturních kontextech. Zabývají se vztahem teologie a umění, sakrální architekturou. Otevírají diskusi o aktuálních společenských otázkách (zneužívání, obavy v církvi, spravedlivá válka, prostituce).

Kontakt

salve@op.cz

Přejít na web

Revue Salve vychází od roku 1990. Zpočátku byla zaměřena na dominikánské laiky, přesto se vždy snažila oslovovat církev a svět i mimo řádové prostředí.

Od roku 2001 dostala současnou grafickou podobu a koncepci tematických čísel.

Jakkoli je revue spjata s dominikánským řádem a vydávána nakladatelstvím Krystal OP, její podobu určuje svobodná diskuse v spirituálně i názorově rozrůzněné redakční radě.

Okruh lidí kolem Salve generuje řadu dalších aktivit v intelektuální a kulturní oblasti, mimo jiné v rámci platformy Dominikánská 8. Rozvíjí se i plodné zahraniční vazby.