Život – impulsy

Vysvlečte se ze sebelásky a odějte do učení ukřižovaného Krista

Úryvek z knihy Listy svaté Kateřiny Sienské, která vyšla v nakladatelství Krystal OP

Zprávy z Ukrajiny – počátek vizitace magistra Řádu

Magistr Řádu dominikánů, o. Gerard Timoner OP, právě provádí kanonickou vizitaci klášterů Polské dominikánské provincie na Ukrajině. Přinášíme překlad zprávy o jejím zahájení.

Eucharistie jako zdroj a vrchol důvěry společenství

Ukázka z nového čísla revue Salve 1/2023 – důvěra.

Reginald Dacík – teolog a duchovní učitel

Ukázky z diplomové práce fr. Jindřicha Poláčka OP „Reginald Dacík – teolog a duchovní učitel“.

Zprávy z Ukrajiny – pondělí 3. dubna 2023

O. Jarosław Krawiec v předvelikonočním dopise píše o svém návratu z Polska, zodpovědnosti, ukrajinské demografii a nové službě kyjevských dominikánů.

Je naše slavení doxologií?

Ukázka z časopisu OPusculum 1–2/2023

Dekret udílející plnomocné odpustky u příležitosti oslav svatého Tomáše Akvinského

Dekret udílející plnomocné odpustky u příležitosti oslav svatého Tomáše Akvinského

Zprávy z Ukrajiny – Dopis papeže Františka do Fastova

Koncem prosince jsme informovali o dárku dětí z Domu sv. Martina ve Fastově pro papeže Františka. Teď apoštolský nuncius Visvaldas Kulbokas předal dopis, ve kterém Svatý otec děkuje. Přinášíme jeho překlad.

List magistra Řádu o sv. Tomáši Akvinském

List magistra dominikánského řádu Gerarda Timonera k výročím smrti a kanonizace sv. Tomáše Akvinského.

Svatá prostota

Úryvek z knihy Jeana Leclercqa OSB „Láska k literatuře a touha po Bohu. Úvod do četby středověkých monastických autorů“, která vyšla v nakladatelství Krystal OP

Druhé zastavení křížové cesty: Ježíš přijímá kříž

Úryvek z knihy Křížová cesta od anonymního autora, která vyšla v nakladatelství Krystal OP

Almužna vycházející ze srdce

Úryvek ze sbírky postních promluv svatého Augustina, která vyšla v nakladatelství Krystal OP

Zprávy z Ukrajiny – čtvrtek 23. února 2023

K výročí ruské invaze na Ukrajinu posílají polský provinciál Łukasz Wiśniewski OP a ukrajinský provinční vikář Jarosław Krawiec OP společný dopis dominikánské rodině.

Zprávy z Ukrajiny – středa 22. února 2023

Téměř jubilejní dopis o. Jarosława Krawce připomíná několik událostí posledního roku, nových i těch, o kterých už psal.

Posvěceni svatostí

Ukázka z nového čísla revue Salve 4/2022 – svatost

Zprávy z Ukrajiny – neděle 5. února

Tentokrát o. Jarosław Krawiec píše o několika „každodenních hrdinech“, jedné svatbě, cestách s humanitárních pomocí, návštěvě dvou arcibiskupů v klášteře v Čortkově a oslavách svátku sv. Tomáše Akvinského, včetně jedné události spojující Ukrajinu a Aristotela.

Zprávy z Ukrajiny – sobota 21. ledna

V dopise z 21. ledna otec Jarosław Krawiec píše o nedávné humanitární cestě do Chersonu a pár dalších akcích a zamýšlí se nad předáváním naděje trpícím a smutkem těch, kteří ztratili své blízké, i na základně svědectví vdovy po jednom vojákovi.

Zprávy z Ukrajiny – 50 uprchlíků má nový domov

Jako doplněk dopisů o. Jarosława Krawce OP z ukrajinského vikariátu dominikánů přinášíme zprávu o otevření další budovy Centra sv. Martina při klášteře ve Fastově u Kyjeva.

Jak máme být sjednoceni v sobě samých i s druhými

Ukázka ze sbírky Kázání během roku Bernarda z Clairvaux, která vyšla v nakladatelství Krystal OP

Zprávy z Ukrajiny – staronoví představení v Kyjevě a ve Lvově

Kláštery v Kyjevě a Lvově mají staronové představené. Svých druhých mandátů se ujali 21. prosince kyjevský převor Petro Balog a 26. prosince lvovský představený Igor Gnius.

Vysvlečte se ze sebelásky a odějte do učení ukřižovaného Krista

Úryvek z knihy Listy svaté Kateřiny Sienské, která vyšla v nakladatelství Krystal OP

Eucharistie jako zdroj a vrchol důvěry společenství

Ukázka z nového čísla revue Salve 1/2023 – důvěra.

Zprávy z Ukrajiny – pondělí 3. dubna 2023

O. Jarosław Krawiec v předvelikonočním dopise píše o svém návratu z Polska, zodpovědnosti, ukrajinské demografii a nové službě kyjevských dominikánů.

Dekret udílející plnomocné odpustky u příležitosti oslav svatého Tomáše Akvinského

Dekret udílející plnomocné odpustky u příležitosti oslav svatého Tomáše Akvinského

List magistra Řádu o sv. Tomáši Akvinském

List magistra dominikánského řádu Gerarda Timonera k výročím smrti a kanonizace sv. Tomáše Akvinského.

Druhé zastavení křížové cesty: Ježíš přijímá kříž

Úryvek z knihy Křížová cesta od anonymního autora, která vyšla v nakladatelství Krystal OP

Zprávy z Ukrajiny – čtvrtek 23. února 2023

K výročí ruské invaze na Ukrajinu posílají polský provinciál Łukasz Wiśniewski OP a ukrajinský provinční vikář Jarosław Krawiec OP společný dopis dominikánské rodině.

Posvěceni svatostí

Ukázka z nového čísla revue Salve 4/2022 – svatost

Zprávy z Ukrajiny – sobota 21. ledna

V dopise z 21. ledna otec Jarosław Krawiec píše o nedávné humanitární cestě do Chersonu a pár dalších akcích a zamýšlí se nad předáváním naděje trpícím a smutkem těch, kteří ztratili své blízké, i na základně svědectví vdovy po jednom vojákovi.

Jak máme být sjednoceni v sobě samých i s druhými

Ukázka ze sbírky Kázání během roku Bernarda z Clairvaux, která vyšla v nakladatelství Krystal OP

Zprávy z Ukrajiny – počátek vizitace magistra Řádu

Magistr Řádu dominikánů, o. Gerard Timoner OP, právě provádí kanonickou vizitaci klášterů Polské dominikánské provincie na Ukrajině. Přinášíme překlad zprávy o jejím zahájení.

Reginald Dacík – teolog a duchovní učitel

Ukázky z diplomové práce fr. Jindřicha Poláčka OP „Reginald Dacík – teolog a duchovní učitel“.

Je naše slavení doxologií?

Ukázka z časopisu OPusculum 1–2/2023

Zprávy z Ukrajiny – Dopis papeže Františka do Fastova

Koncem prosince jsme informovali o dárku dětí z Domu sv. Martina ve Fastově pro papeže Františka. Teď apoštolský nuncius Visvaldas Kulbokas předal dopis, ve kterém Svatý otec děkuje. Přinášíme jeho překlad.

Svatá prostota

Úryvek z knihy Jeana Leclercqa OSB „Láska k literatuře a touha po Bohu. Úvod do četby středověkých monastických autorů“, která vyšla v nakladatelství Krystal OP

Almužna vycházející ze srdce

Úryvek ze sbírky postních promluv svatého Augustina, která vyšla v nakladatelství Krystal OP

Zprávy z Ukrajiny – středa 22. února 2023

Téměř jubilejní dopis o. Jarosława Krawce připomíná několik událostí posledního roku, nových i těch, o kterých už psal.

Zprávy z Ukrajiny – neděle 5. února

Tentokrát o. Jarosław Krawiec píše o několika „každodenních hrdinech“, jedné svatbě, cestách s humanitárních pomocí, návštěvě dvou arcibiskupů v klášteře v Čortkově a oslavách svátku sv. Tomáše Akvinského, včetně jedné události spojující Ukrajinu a Aristotela.

Zprávy z Ukrajiny – 50 uprchlíků má nový domov

Jako doplněk dopisů o. Jarosława Krawce OP z ukrajinského vikariátu dominikánů přinášíme zprávu o otevření další budovy Centra sv. Martina při klášteře ve Fastově u Kyjeva.

Zprávy z Ukrajiny – staronoví představení v Kyjevě a ve Lvově

Kláštery v Kyjevě a Lvově mají staronové představené. Svých druhých mandátů se ujali 21. prosince kyjevský převor Petro Balog a 26. prosince lvovský představený Igor Gnius.