Aktuality

Nové číslo časopisu Salve (2/2021) na téma Fratelli tutti

10. 12. 2021

Nové číslo Salve se věnuje encyklice papeže Františka Fratelli tutti o bratrství a sociálním přátelství, kterou papež adresuje všem lidem dobré vůle s cílem přispět k obnově celosvětového úsilí o bratrství. Texty čísla jednak uvádějí do encykliky jako celku a dále se zaměřují na některá konkrétní témata, jimž je ve Fratelli tutti věnována pozornost: univerzální sourozenectví a sociální přátelství jakožto ústřední motivy a základní kategorie encykliky; reflexe dalších klíčových pojmů, jako jsou sociální láska, politická láska či solidarita; teologické základy bratrství; téma paměti, viny a usmíření; propojení individuální etiky a etiky struktur… Prostor je věnován také ohlasům na encykliku v českém akademickém, politickém a mediálním prostoru a reakcím na ni v muslimském světě.

Časopis je k dostání mj. v internetovém obchodu Krystalu OP. Malou ochutnávku z posledního čísla naleznete na blogu.

Dvě nové knihy

30. 11. 2021

V nakladatelství Krystal OP vyšly dvě nové knihy. Edice Patristika se rozrostla o další text významného křesťanského spisovatele Tertuliána, tentokrát pojednávající o svátosti křtu. Jedná se o nejstarší dochovaný křesťanský spis věnovaný tomuto tématu, jenž přináší cenné informace o teologii a liturgii křesťanské iniciace severoafrické církve na přelomu 2. a 3. století. Malou ochutnávku naleznete na blogu.

V edici Teologie vyšla pod názvem Cesta za štěstím studie Servaise Pinckaerse OP o Horském kázání a blahoslavenstvích.

Kromě toho také vydavatelství připravilo dotisk Augustinových Vánočních promluv.

Štěstí a kontemplace

26. 10. 2021

V nakladatelství Krystal OP právě vyšla kniha Josefa Piepera Štěstí a kontemplace. Více na webu nakladatelství. Úryvek z této knihy si můžete přečíst na blogu.

Přenos mše a setkání s magistrem řádu

1. 10. 2021

Hlavní poutní mše sv. růžencové pouti v Uherském Brodě v neděli od 10.30 bude přenášna na TV Noe.

Setkání s dominikánskou rodinou v Praze 4.10. od 17.00 v barokním refektáři bude streamováno na youtubovém kanálu Řádu bratří kazatelů.

  4.10. je možné se od 16.30 se zúčastit nešpor v kostele sv. Jiljí spolu s dominikánskou rodinou a magistrem.

Pouť do Uherského Brodu

20. 9. 2021

Zveme mladé na pouť mládeže z Bojkovic do Uherského Brodu 1.-3.10.2021. Více na facebooku.

Na růžencovou pouť do Uherského Brodu zveme i ostatní. Letos bude na hlavní mši sv. (10:30) kázat magistr řádu Gerard Francisco Timoner. Více na stránkách uherskobrodského kláštera.

Punktum o kostele svatého Jiljí

31. 8. 2021

Slavnostní mši sv. v den poutní slavnosti kostela sv. Jiljí v Praze 1. září v 18.30 sloužil Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský a generální vikář.  Při této bohoslužbě přijala svátost křtu a biřmování jedna dospělá katechumenka. Po mši svaté pokračovali její účastníci neformálním setkáním v ambitech.

Poslechněte si též letní punktum o kostele svatého Jiljí Benedikt Mohelník OP: Lightbox – Letní punkta | Podcast ve Spotify a další letní punkta o různých duchovních místech v Čechách a na Moravě. https://open.spotify.com/show/7c9AnJtxZ3fRb0v1Owj7O3

Srpnové OPusculum – putující kázání

2. 8. 2021

1. srpna 2021 vyšlo nové číslo časopisu dominikánské rodiny v ČR, tentokráte na téma „putující kázání“.

Přečíst si ho můžete na webu opusculum.op.cz.

O habitech v Teologické sumě

16. 7. 2021

Vyšlo pojednání o habitech v Teologické sumě, v překladu a s úvodní studií Tomáše Machuly.

Více v nakladatelství Krystal OP.
Malou ochutnávku z této knihy naleznete na blogu.

Salve 4/2020 | Jeruzalém

6. 7. 2021

Právě vyšlo nové číslo revue Salve.
Malou ochutnávku si můžete přečíst v našem blogu.
Více na salve.op.cz.

Dopis o třech základních řeholních slibech Humberta z Romans

1. 6. 2021

Překlad okružního listu pátého magistra Řádu kazatelů Humberta z Romans († 1277) o třech řeholních slibech, poslušnosti, chudobě a čistotě, a s nimi spojených ctností, pokoře a trpělivosti.

Právě vychází v nakladatelství Krystal OP.
Malou ochutnávku z této knihy naleznete na blogu.

Nové číslo časopisu OPusculum na téma naděje

3. 12. 2021

Vyšlo prosincové číslo časopisu české dominikánské rodiny, OPusculum 6/2021, které se věnuje tématu Naděje.

Autorem úvodníku je tentokrát sám magistr řádu fr. Gerard Timoner OP, který exkluzivně pro čtenáře OPuscula popisuje, co pro něj osobně znamená naděje. V čísle najdete také záznam jeho kázání na letošní růžencové pouti v Uherském Brodě. Po obvyklých zprávách ze života a apoštolátu dominikánské rodiny pak následují další texty o naději, o tom, jaké místo má tato ctnost v dominikánské spiritualitě, o vztahu naděje a bázně či o hříších proti naději. Ochutnávku najdete na blogu.

Svolání generální kapituly definitorů

9. 11. 2021

Magistr našeho řádu, fr Gerard Timoner III, svolal generální kapitulu definitorů, která bude, dá-li Pán, slavena v Mexiku od 16. července do 8. srpna 2022. Českou provincii bude reprezentovat definitor zvolený provinční kapitulou svolanou od 23. ledna 2022 do Prahy.

Knižní salón o eucharistii v Teologické sumě

20. 10. 2021

Říjnový knižní salón nakladatelství Krystal OP nad traktátem Teologické sumy o eucharistii si můžete poslechnout ze záznamu.

Nové číslo časopisu OPusculum na téma modlitba

1. 10. 2021

Právě vyšlo říjnové číslo časopisu české dominikánské rodiny, OPusculum 5/2021, které se věnuje tématu Modlitba.
Představuje význam modlitby v životě svatého Dominika, růženec jako ryzí školu kontemplace, přehled nauky o modlitbě v Sumě svatého Tomáše a roli umění a vědy v kontemplativním životě. Přináší také obvyklé zprávy ze života dominikánské rodiny, tentokrát např. o misiích v Keni, o Letní škole sv. Tomáše Akvinského či o dominikánských dnech umění v Tallinnu.
Přečíst si ho můžete na webu opusculum.op.cz

Tři novinky ke čtení

10. 9. 2021

Zveme Vás ke čtení tří novinek z našich dlouhodobých vydavatelských řad: díky buldočí práci Tomáše Machuly je k dispozici další čast překladu Sumy Tomáše Akvinského: třináct otázek o stvoření, k tomu poznámky a úvodní studie: https://krystal.op.cz/summa-theologiae-2/o-stvoreni-cloveka/ Malou ochutnávku z této knihy naleznete na blogu.

Vyšlo také nové číslo Salve, tentokrát o populismu: Norbert Schmidt a manželé Jirsovi pro nás připravili velmi hodnotný výběr článků zahraničních autorů o tom, co to populismus vlastně je a jaký je také jeho teologický přesah: https://krystal.op.cz/revue-salve/salve-1-2021-populismus/

A nakonec Pavel a Markéta Dudzikovi vypracovali překlad a odborné představení předkřestních katechezí Cyrila Jeruzalémského: https://krystal.op.cz/patristika-2/kyrillos-z-jeruzalema--katecheze-i/ Ochutnávka je na blogu.

Letní škola svatého Tomáše Akvinského

20. 8. 2021

Ve dnech 9. - 13. 8. se v Jablonném v Podještědí konala Letní škola svatého Tomáše Akvinského. Pořadatelem byla Česká dominikánská provincie ve spolupráci s nakladatelstvím Krystal OP a Českou kongregací sester dominikánek. Jejím smyslem bylo společné studium nauky a textů svatého Tomáše a hledání jejich významu pro život náš a dnešního světa. Náplní Letní školy byly přednášky, workshopy, společná i individuální modlitba a čas pro setkávání a rozhovory.

Fotky z Letní školy od bratra Šimonaod sestry Vincentry.

Putování se svatým Dominikem

25. 7. 2021

Právě vyšla kniha patnácti zamyšlení dominikána Alaina Quiliciho o svatém Dominikovi.

Více v nakladatelství Krystal OP.

Dominikánské misie 2021 – Čelákovice

16. 7. 2021

Ve dnech 17. až 25. července pořádáme v Čelákovicích městskou misii.

Na programu je řada kulturních, vzdělávacích i duchovních aktivit. Misie je pořádána ve spolupráci s Římskokatolickou farností Čelákovice.

Více na misie.op.cz.

Červnové OPusculum – Pravda

1. 6. 2021

1. června 2021 vyšlo nové číslo časopisu dominikánské rodiny v ČR, tentokráte na téma „pravda“.

Přečíst si ho můžete na webu opusculum.op.cz.

Vyšly 2 nové knihy

6. 5. 2021

Nakladatelství Krystal OP vydalo nedávno dvě nové knihy.

  • První je o dominikánském nedávno blahoslaveném biskupovi a mučedníkovi z alžírského Orans s názvem Pierre Claverie – vstříc setkání s druhým.
  • Druhou je překlad další části Summy teologické svatého Tomáše Akvinského - O eucharistii, s úvodní studií fr. Benedikta Mohelníka.

Více na krystal.op.cz.