Aktuality

Dominikánská 8 – Homosexualita v Bibli

26. 2. 2024

Srdečně Vás zveme na panelovou diskuzi nad tématem Homosexualita v Bibli, jež v církvi stále budí silné emoce. Pozvání k diskuzi přijali Martin Prudký, teolog se zaměřením na literaturu Starého zákona, exegezi narativních textů, metodologii výkladu a interpretaci Bible a biblickou teologii, Jan Roskovec, děkan ETF UK a teolog se zaměřením na interpretaci pavlovských a janovských spisů a postavu historického Ježíše, a Mireia Ryšková, teoložka, biblistka se zaměřením na počátky křesťanství a teologii apoštola Pavla. Akce se koná ve čtvrtek 29. února v 19.30 hod. v barokním refektáři (vstup Jalovcová 2). Večer moderuje Tomáš Sixta.

Dominikánská 8 – Odvaha pro Boha

16. 2. 2024

Srdečně Vás zveme na diskuzi pořádanou v rámci cyklu Rozpravy o církvi. Diskutovat nad tématem Odvaha pro Boha (Co člověk ztratí, když škrtne Krista?) budou Alexandr Flek, český evangelikální teolog, kazatel, vydavatel a překladatel, od roku 1994 iniciátor a vedoucí překladatelského týmu v projektu Bible 21, Martina Viktorie Kopecká, farářka Církve československé husitské a jedna z tváří projektu Nekostel, a Daniel Pastirčák, slovenský básník, prozaik, esejista, výtvarník a kazatel Církve bratrské, zakladatel bratislavského sboru Kaplnka. Akce se koná v pondělí 19. února od 19.30 hod. v barokním refektáři. Moderuje Petr Vizina.

OPusculum 1/2024

8. 2. 2024

Vyšlo nové číslo OPuscula věnované kráse a umění.

Dominikánská 8 – Ukřižovaný Bůh

29. 1. 2024

V rámci programového cyklu Literární večery Vás srdečně zveme na představení knihy klasika německé teologie 20. století Jürgena Moltmanna Ukřižovaný Bůh. Jako hosté promluví pravoslavná teoložka Kateřina Bauer, teolog Zdeněk Emminger a Petr Gallus, evangelický teolog se zaměřením na christologii, antropologii a fundamentální teologii. Večer moderuje Benedikt Mohelník OP. Akce se uskuteční ve čtvrtek 1. února 2024 v 19.30 hod. v barokním refektáři (vstup Jalovcová 2) .

Dominikánská 8 – Paměť holokaustu

19. 1. 2024

Srdečně Vás zveme na panelovou diskuzi o mezní zkušenosti evropské společnosti, holokaustu. Diskutovat spolu budou Kateřina Čapková, historička se zaměřením na moderní židovské a romské dějiny ve 20. století, Kateřina Králová, profesorka moderní historie se zaměřením na evropské dějiny, holokaust a paměťová studia, postkonfliktní společnost a Řecko, a Michala Lônčíková, historička zabývající se dějinami Židů ve 20. století, zejména událostmi holokaustu na Slovensku. Akce se koná v pondělí 22. ledna 2024 v 19.30 hod. v barokním refektáři (vstup Jalovcová 2). Večer moderuje Petr Vizina.

Dominikánský knižní salón

3. 1. 2024

Přijďte strávit večer s Andělským učitelem, prohrabat se v jeho myšlenkách a traktátech a třeba i zažít radost z nalezení dalšího střípku pravdy. Akce se koná ve středu 10. ledna 2024 ve foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5). Jako host vystoupí fr. Irenej Šiklar OP.

Soucit s oběťmi tragédie na FF UK a modlitby…

21. 12. 2023

Vyjadřujeme tímto soucit všem zasaženým dnešní tragédií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. https://cuni.cz/UK-1.html V tentýž den tragédie, 21. 12., byla v našem pražském kostele svatého Jiljí sloužena zádušní mše za oběti. Pamatujeme dále v modlitbách za všechny zasažené touto bezprecedentní tragédií...

O stvoření v Teologické sumě

15. 12. 2023

V nakladatelství Krystal OP právě vyšel překlad Tomášova traktátu o stvoření v otázkách 44–49. Úryvek z knihy je možno najít na našem blogu.

Dominikánská 8 – Izrael v pasti násilí

8. 12. 2023

Srdečně Vás zveme do prostor barokního refektáře na diskuzi nad aktuální situací na Blízkém východě. Diskutovat budou Lukáš de la Vega Nosek,islamolog, arabista a religionista, Irena Kalhousová, politoložka a ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na UK, a Milan Lyčka, religionista a překladatel, mezi lety 1997–2001 diplomat na Velvyslanectví ČR v Tel Avivu. Diskuzi moderuje Petr Vizina.

Dominikánská 8 – Peníze | Jak eticky zacházet s penězi

5. 12. 2023

Srdečně Vás zveme na další panelovou diskuzi pořádanou v prostorách barokního refektáře dominikánského kláštera. Nad tématem Jak eticky zacházet s penězi budou spolu debatovat historička Antonie Doležalová, kněz a teolog David Vopřada a ekonom Petr Zahradník. Akci moderuje Petr Štica.

24-hodinová adorace za mír

20. 2. 2024

Ve čtvrtek 24. února 2022 v brzkých ranních hodinách začala válka na Ukrajině. U příležitosti druhého výročí tohoto konfliktu jste srdečně zváni bratry z olomoucké komunity připojit se k 24-hodinové adoraci za mír.

Dominikánská 8 – Křížová cesta pohybu zbavená

12. 2. 2024

Srdečně Vás zveme na přednášku - postní zamyšlení kněze Petra Beneše CSSR nad tím, co vlastně je křížová cesta. Součástí programu je též společná prohlídka Křížové cesty z Krickerhau v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Akce se koná ve čtvrtek 15. února od 19.30 hod. v barokním refektáři. Pořádá Dominikánská 8 ve spolupráci s CTU při KTF UK a Akademickou farností Praha.

Dominikánská 8 – Důvěra v církev

2. 2. 2024

Ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem Vás srdečně zveme v pondělí 5. února od 19.30 hod. na debatu nad tématem důvěra v církev. Jako hosté vystoupí Petr Beneš CSsR, kněz, redemptorista, původním vzděláním bohemista, a Regina Polak, teoložka, působí na Institutu pro praktickou teologii na Katolické teologické fakultě Vídeňské univerzity. Debata bude konsekutivně tlumočena.

Zprávy z Ukrajiny – neděle 14. ledna 2024

19. 1. 2024

S novým rokem přišel nový dopis od provinčního vikáře ukrajinských dominikánů Jarosława Krawce. Vedle obvyklých válečných útrap a snahy pomáhat je tentokrát řeč o oslavách vánoční doby a o jedné rodině mučedníků nedávno prohlášených za blahoslavené.

Dominikánská 8 – Obyčejné neřesti

11. 1. 2024

Dominikánská 8 spolu s nakladatelstvím Karolinum pořádají panelovou diskuzi na téma Obyčejné neřesti. Akce se koná ve čtvrtek 18. ledna 2024 od 19.30 hod. v barokním refektáři dominikánského kláštera. Diskutovat budou Lukáš Fošum OP, dominikán, teolog a provinciál českých dominikánů, filosof Josef Fulka a politoložka Kamila Stullerová. Diskuzi moderuje Petr Fischer.

Malé vánoční poselství

24. 12. 2023

Malé vánoční poselství od provinciála, bratra Lukáše Fošuma OP si můžete přečíst v blogu.

Salve 3/2023 LGBTQ+

19. 12. 2023

Vyšlo nové revue Salve, tentokrát na téma LGBTQ+.Cílem čísla je odpovědět na potřebu hlubší diskuse nad otázkami spjatými s postavením LGBTQ+ osob v rámci katolické církve a pojednat tuto problematiku na úrovni aktuální teologické akademické rozpravy.

Dominikánská 8 – Koncil a ekumenismus

12. 12. 2023

Srdečně Vás zveme na přednášku Koncil a ekumenismus. Jako host promluví Martin Vaňáč, historik a teolog, odborný asistent na Ekumenickém institutu ETF UK a vyučující na katedře praktické teologie ETF UK.

OPusculum 6/2023

8. 12. 2023

Vyšlo další číslo OPuscula věnované společnému životu, situaci na Ukrajině a novinkám v dominikánské rodině.

300. publikace nakladatelství Krystal OP

30. 11. 2023

Právě vyšla 300. publikace Krystalu OP, traktát o Božím bytí v Teologické sumě (STh I, q. 2–11). Přináší pět Tomášových cest k prokázání Boží existence a pojednání o osmi Božích atributech: jednoduchosti, dokonalosti, dobrotě, nekonečnosti, všudypřítomnosti, neměnnosti, věčnosti a jednotě. Úryvek z knihy si můžete přečíst na našem blogu.

1 2 8 9