AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


KUNRATH, Rajmund Jan Jindřich, reformátor řádu.Narodil se 5. prosince 1625 v Bamberku. Po vzoru dvou svých sourozenců vstoupil v roce 1642 do řádu v Bamberku a přijal řeholní jméno Rajmund. Studoval ve Würzburu a pak působil v luxemburském klášteře. 1653 jej vyslal magister řádu Jan Křtitel de Marinis do Itálie a afilioval jej do reformní kongregace della Sanita v Neapoli. P. Rajmund zde působil jako vojenský kaplan německých vojáků a zpovědník místní německé kolonie. Svým působením nemálo přispěl k tomu, že řada protestantů konvertovala. P. Rajmund je osobností bratra, který byl modelem křesťanských ctností, dokonalým vzorem řeholní observance, vedl plodný apoštolát. Zemřel v Neapoli 7. července 1667.

(Lit.: A. Walz: Notificazione di tre scritti sul Padre Maestro Raimondo Kunrath. AFP 1930, 391-397).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.