AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


JUSTINIANOS, (Giustiniani) Vincenc, magister řádu, kardinál.Narodil se na ostrově Chios z benátského rodu v roce 1519, zde vstoupil do řádu a stal se členem Lombardské provincie. Studoval na řádové škole v Janově. V roce 1546 byl jmenován sociem prokurátora řádu Štěpána Usodimare a 1553 vice-prokurátorem řádu. Téhož roku, 17. května, byl jmenován vikářem řádu. 28. května 1558 jej generální kapitula v Římě zvolila za magistra řádu. Usiloval o reformu řádu, pracoval na vydání spisů sv. Tomáše, tzv. Editio Piana. Svolal tři generální kapituly. V letech 1562-1563 se účastnil Tridentského koncilu. V době jeho úřadu, v roce 1566, se stal dominikán Michael Ghislieri papežem jako Pius V. 1565 jej papež vyslal jako svého legáta do Španělska a 17. května 1570 jej jmenoval kardinálem. Řád řídil do volební kapituly 3. června 1571. Justinianos zemřel v Římě 28. října 1582 ve věku 63 let a byl pohřben v kostele Santa Maria sopra Minerva.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.