AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


JARRIGE, Kateřina bl., terciářka, nazývaná Catinon Manette – Kačenka jeptiška.Narodila se v Doumis u Mauriac 4. října 1754. Pocházela z velmi chudých poměrů. Už ve svých devíti letech musela odejít za prací do Mauriac, pracovala nejprve jako služebná, později si zde najala byt a pracovala jako krajkářka. V Mauriac byl klášter benediktinek, klášter dominikánů i dvě bratrstva. Kateřina se rozhodla vstoupit do 3. řádu sv. Dominika a ve svých 25 letech složila sliby. Hodně se věnovala službě nemocným a potřebným. 1789 vypukla v Paříži revoluce. Byla vyhlášena civilní konstituce kléru, podle které směl být biskupem i farářem ve Francii jen francouz, papež nesměl ustanovovat nebo potvrzovat biskupy, biskupové se měli řídit jen státními a ne církevními ustanoveními. Kromě čtyř biskupů všichni ostatní odmítli přísahat na tuto konstituci. Zhruba ze 76.000 kněží 30.000 emigrovalo do zahraničí, 16.000 se skrývalo a tajně sloužili lidem. Kateřina zůstala věrná církvi, pomáhala chudým a opuštěným, s velkým rizikem se ujímala pronásledovaných kněží, ukrývala je a umožňovala jim jejich duchovní službu. Tajně vyučovala katechismus. Tím vším mnohokrát riskovala vlastní život. 1794 byla uvězněna. Protože kvůli jejímu uvěznění došlo ke vzbouření lidu, byla brzy propuštěna. Nikdy se nezalekla pronásledování a smrti. Často byla vyšetřovaná, několikrát byla zbičovaná na náměstí. Vykonala obrovské dílo lásky a milosrdenství. Po skončení revolučního řádění obnovila v Mauriac Třetí řád sv. Dominika. Zemřela 4. července 1836 v Mauriac. Beatifikoval ji 24. listopadu 1996 Jan Pavel II.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.