AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


JARICOT, Pavlína, terciářka.Narodila se 22. července 1799 v Lyonu. Od mládí žila intenzivním duchovním životem, v roce 1816 složila soukromý slib čistoty. Ovlivněná svým bratrem se zapojila do mládežnického hnutí, který propagoval kult Nejsvětější Svátosti. Ve spolupráci s biskupy založila několik katolických spolků, které měly charitativní a apoštolské zaměření. Prvním byl spolek na pomoc chudým dívkám Répatrices du Sacré-Coeur de Jésus-Christ. 3. května 1822 založila spolek pro šíření víry a v roce 1827 založila v Lyonu Spolek živého růžence, který se ještě za jejího života rozšířil po Francii, Belgii, Itálii, Švýcarsku a Kanadě. Spolek schválil papež Řehoř XVI. v roce 1832. Zemřela v Lyonu 9. ledna 1862. V současné době probíhá proces její beatifikace.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.