AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


ANNIBALDI, degli, Annibal de Molaria, teolog.Pocházel z římské senátorské rodiny. Do řádu vstoupil v Římě u sv. Sabiny. Pod vedením sv. Tomáše Akvinského studoval v Paříži, kde 1258 dosáhl magisteriátu teologie. 1260-1262 vedl katedru teologie na pařížské univerzitě, v květnu 1262 jej jmenoval Urban IV. kardinálem. 1265 jednal jako zástupce Klementa IV. s Karlem I. z Anjou o převzetí královské moci na Sicílii a 6. ledna 1266 Karla korunoval v Lateránské basilice. 1271 se účastnil volby Řehoře X. Zemřel 1. září 1271 v Římě a byl pohřben v dominikánském klášterním kostele. Napsal komentář k sentencím Petra Lombardského, který byl dlouho mylně pokládán za dílo sv. Tomáše. Jemu věnoval sv. Tomáš Akvinský druhou část své knihy Catena aurea.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.