AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


JAN, z Vicenze, vyjímečný kazatel.Byl studentem v Padově, kde jej získal sv. Dominik do řádu. Stal se jedním z nejslavnějších kazatelů 13. století v Itálii. Byl převorem v Padově a nemálo tehdy přispěl ke kanonizaci sv. Antonína z Padovy. Před svatořečením sv. Dominika šířil po Itálii úctu k němu. Řehoř IX. a Inocenc IV. jej často vysílali s mírovým poselstvím k znesvářeným italským městům. Jeho výmluvnost získala v roce 1233 celou severní Itálii, takže historie označila toto období jako „rok aleluja“. Všichni lombarďané, benátčané a emiliané uzavřeli velkou mírovou smlouvu, která, bohužel, neměla dlouhého trvání. Pro jeho věrnost církvi a papeži jej zeť Friedricha II. Ezzelin uvěznil. Jan zemřel ve vězení, přesné datum není známo. Cesare Balbo jej nazývá O´Conellem středověku.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.