AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


JAKUB, z Ulmu (Griesinger), bratr spolupracovník, malíř oken.Narodil se v roce 1407 v Ulmu v bohaté rodině. Ve svých 25 letech si vyprosil, aby směl odejít na pouť do Říma. Zde prožil postní dobu. Ale pak mu došly finance. Dal se najmout do vojska, pracoval jako sluha v bohatých domech. Tak se dostal do Boloně, kde se v roce 1441 rozhodl vstoupit do řádu jako bratr spolupracovník. Byl velmi pracovitý, osobním příkladem všem ukazoval cestu k Bohu. Dobře znal Písmo sv. V roce 1466 namaloval okna čtvrté kaple dómu sv. Petronia v Boloni, jeho další malby jsou v San Domenico a v paláci Bentivogliů. Zemřel 11. října 1491 v Boloni. Jeho tělo je uloženo v basilice sv. Dominika v Boloni. Beatifikoval jej 3. srpna 1825 papež Lev XII. Liturgická památka bl. Jakuba se koná 11. října.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.