AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


JAKUB, ze Soest (de Susato), teolog, inkvizitor.Narodil se kolem roku 1360 v Soest, studoval v Kolíně, Minden a Praze. V Praze získal v roce 1407 titul magistra teologie. Vyučoval na univerzitě v Praze a Kolíně, od roku 1409 byl kolínským inkvizitorem, jsou historicky doloženy dva inkviziční procesy, které vedl. Zemřel kolem roku 1440. Byl plodným spisovatelem, ale bez originality. Zachovalo se na 50 jeho rukopisů. Historicko chronologické traktáty jsou kompiláty z knih jiných autorů. Jeho autorství řádové kroniky je sporné. Napsal úvody k jednotlivým biblickým knihám, kázání a pomůcky ke kázáním, církevně právní traktáty. Tiskem nebylo nic vydáno. Z těchto spisů je vhodné jmenovat Expositio super mare magnum (1421); De hora mortis Christi; De origine et unitate Ecclesiae; De Conceptione Mariae.

(Lit.: v.Loë: Statistisches über die Ordens provinz Saxonia. Leipzig 1910, str.34).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.