AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


JAKUB, z Brescie, teolog, inkvizitor.Po studiích získal titul magistra teologie. V roce 1450 byl jmenován inkvizitorem v Bergamo a Brescii a 1469 generálním inkvizitorem. Vystoupil proti františkánu Jakubovi de Marchia, který v kázání prohlásil, že Kristova krev, prolitá na kříži, nezůstala hypostaticky spojena s pohřbeným Kristovým tělem a nemůže být tedy do Kristova zmrtvýchvstání předmětem adorace. Spor byl řešen v roce 1462 před papežem Piem II. Jakubovy argumenty byly později sebrány ve spisu Tractatus de divinitate sanguinis Christi. Tento spor napomohl k hlubšímu propracování učení o kultu Nejsvětější Krve Kristovy. Jakub zemřel v Brescii kolem roku 1470. Napsal dále: Tractatus adversus haereses sui temporis; Tractatus de praecipuis catholicis veritatibus; Sermones de tempore et de Sanctis.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.