AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


ISTINA,Teologicko ekumenické středisko, vzniklé 1927 v Lille a od roku 1936 působící v Paříži.

Středisko vedou dominikáni. Středisko vydává časopis se stejným názvem. Počátky střediska jsou spojeny s přílivem ruských pravoslavných emigrantů po ruské revoluci. Úkolem střediska bylo hledat možnosti sblížení obou církví a příprava ruského katolického duchovenstva. V tom napomáhal rovněž v roce 1923 dominikány založený seminář sv. Basila Velkého v Lille, vzniklý z iniciativy papeže Pia XI. Pro nedostatek povolání byl seminář v roce 1932 uzavřen a Istina se přestěhovala v roce 1936 do Paříže, ke se měla věnovat duchovní správě ruské katolické misie. Po 2. světové válce změnilo středisko svůj způsob činnosti a přijalo za svůj program teologické prohlubování ekumenismu. Se střediskem úzce spolupracoval, mimo jiné, i Yves Congar.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.