AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


INSTITORIS, Jindřich, teolog, inkvizitor.Narodil se kolem roku 1430 v Schlettstadtu, 1474 jej pověřil biskup Rudolf Lavantský kázáním křížové výpravy proti Jiřímu z Poděbrad. 1479 byl slavnostně promován v Římě na doktora teologie. 13. března 1479 jej jmenoval Sixtus IV. inkvizitorem pro celé Německo. 1481 byl převorem ve Schlettstadtu. Postavil se proti učení konciliaristů. Vedl čarodějnické procesy v diecezi kostnické, brixenské a innsbrucké. 1488 působil v Augsburku, 1493-1496 byl profesorem teologie a dómským kazatelem v Salzburku, 1496 v Benátkách, kde se zúčastnil disputací ohledně Eucharistie. Zde napsal Opusculum in errores Monarchiae. 31. ledna 1500 jej ustanovil papež Alexander VI. nunciem a inkvizitorem v Čechách a na Moravě, kde měl pracovat především proti Českým bratřím. Kromě neblaze známé příručky Malleus maleficarum napsal ještě: Tractatus varii contra IV errores novissime exortos adversus Eucharistiae sacramentum (Norimberg 1496); Opus perutile sermonum in defensionem S. Romanae Ecclesiae adversus Waldenses (Olomouc 1501); S. Romanae Ecclesiae fidei defensionis Clypeus adversus Waldensium seu Pickardonum haeresiam (Olomouc 1502). Byl výborným kazatelem. Byl však poněkud svévolný a často se dostával do konfliktu s kurií i řádovými představenými. Zemřel na Moravě, datum a místo jeho smrti není známo.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.