AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


CHRYSOBERGES, Theodor, biskup.Spolu se svými bratry Ondřejem a Maximem konvertoval ke katolické církvi a společně vstoupili v Pera do řádu sv. Dominika. Magister řádu Rajmund z Kapuy jej povolal na studia do Itálie, studoval v Pavii. Byl členem Společnosti bratří putujících pro Krista a začátkem 15. století se stal generálním vikářem této Společnosti. Do jeho pravomoci spadaly rovněž kláštery v Haliči na území Polského království. Jako rodilému Řekovi mu záleželo na sjednocení východní a západní církve. Protože v Polském království byly zastoupeny obě církve, vypravil se Theodor 1415 k polskému králu Ladislavu Jagellonskému a předložil mu plán, jak dosáhnout sjednocení. Král Ladislav poslal Theodora s doporučením na právě probíhající Kostnický koncil, kde pak Theodor ve spolupráci s polskou delegací se angažoval v této otázce. 1418 jej Martin V. jmenoval biskupem v Achaji. I jako biskup pracoval na díle sjednocení. Zemřel 16. února 1430.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.