AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


CHENU, Marie-Dominique, teolog.Narodil se 7. ledna 1895. Od počátku svých studií i své vědecké práce byl spojen se slavnou dominikánskou teologickou školou v Le Saulchoir v Belgii. V letech 1932-1942 byl rektorem této školy. Spolu se skupinou teologů se věnoval studiu nauk a institucí středověku s cílem hlouběji pochopit myšlenky sv. Tomáše Akvinského v kontextu současného křesťanství a historického rozvoje nauky církve. Jeho nejlepším žákem a později spolupracovníkem byl Yves Congar. Chenu jezdil s přednáškami do Kanady, kde v Ottawě založil Institut středověkých studií, spojený dnes s univerzitou v Montrealu. Po válce vyučoval Chenu na pařížské Sorboně. Byl nejen skvělým teologem a intelektuálem, ale současně byl i člověkem víry, který se vší vervou pracoval na obnově církve.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.