AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


CHARZEWSKI, Jan, misionář.Narozen kolem roku l600, byl vychovatelem na dvoře knížat Lubomirských, kolem roku 1646 pobýval v klášteře sv. Sixta v Římě a odsud na žádost Kongregace pro šíření víry se vydal na misie do Kaffy na Krymu. Zde byl obviněn a zajat Turky jako vyzvědač Benátské republiky a uvržen do tureckého otroctví v Istambulu. Byl vykoupen a v roce 1647 se vydal znovu s několika dalšími dominikány na Krym. Působil zde mezi polskými a ruskými zajatci, kteří byli v tatarském zajetí. Založil několik misijních stanic na Krymu, vedle Fot-Salá založil misijní stanice v Bachčisaraji, Eupatorii a Karas-Bazaru, kde vybudoval i kapli sv. Jacka. Při evangelizaci se dostal i mezi Čerkezy. Zachovala se jeho zpráva o misijní činnosti s názvem Succincta relatio de statu missionis Tartariae facta, odeslaná Kongregaci pro šíření víry. Jan Charzewski zemřel pravděpodobně v Kaffě na Krymu (Teodozii) v roce 1659.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.