AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


HUSSAR, Bruno André, Narodil se 8.března 1911 v Kairo v židovské rodině. V osmnácti letech odešel do Paříže, kde studoval stavební inženýrství. Ve svých 24 letech konvertoval ke křesťanství, musel ale ještě prodělat celou řadu vnitřních bojů, než mohl vstoupit v roce 1945 do řádu v klášteře sv. Jakuba v Paříži. Při vstupu do řádu přijal řeholní jméno Bruno. Řeholní sliby složil 8. prosince 1946. Kněžské svěcení přijal 16. července 1950. Po třech letech byl poslán do Jeruzalema, kde založil studijní centrum judaistiky. Byl členem domu sv. Izaiáše v Jeruzalemě. V té době hodně pomáhal pokřtěným židům, kteří uprchli z Evropy před nacistickým nebo komunistickým režimem, a kteří jako křesťané nenašli podporu v židovském společenství v Izraeli. Založil Dílo sv. Jakuba, organizaci pro práci na sblížení křesťanů se židy. V roce 1957 byl prvním knězem, který sloužil mši sv. v hebrejském jazyce. V době příprav na 2. Vatikánský koncil napsal přípravné komisi list o vztazích mezi křesťany a židy. List se stal základem koncilního dokumentu Nostra aetate. Vykonal nesmírně mnoho pro sblížení křesťanů, židů a muslimů. Od roku 1970 budoval v Izraeli vesnice, kde vedle sebe žili židé i arabové, křesťané i muslimové. První vesnice nesla název Nevé Shalom - Oáza pokoje. Stal se jakýmsi „stavitelem mostů“ mezi lidmi, kulturami a náboženstvími. V roce 1989 byl vyznamenán Nobelovou cenou za mír. Zemřel v Jeruzalemě 8. února 1996.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.