AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


HOUGHTON, Vilém (rovněž nazývaný de Hotum, Heddon, de Odone, Hotham), teolog, biskup.Studoval v Paříži, 1269 komentoval Sentence Petra Lombardského v Oxfordu, 1282 promoval v Paříži na magistra teologie, v letech 1282-1287 byl anglickým provinciálem. 1287 byl povolán do Paříže přednášet teologii na univerzitě. 1289 jej vyslal anglický král Eduard I. k papeži Mikulášovi IV. s nabídkou pomoci křesťanům ve Svaté zemi. 1290-1296 byl po druhé anglickým provinciálem a 1296 jmenován arcibiskupem v Dublinu. Přičinil se o uzavření míru mezi Francií a Anglií a 1298 jej vyslal král k papeži Bonifáci VIII. oznámit uzavření míru. Zemřel na zpáteční cestě v Dijonu 27. srpna 1298. Houghton byl jedním z prvních anglických dominikánských teologů, který přijal nauku sv. Tomáše Akvinského a bránil ji proti odpůrcům. Napsal: Commentarii in Sententiarum libros; De immediata visione Dei; De unitate formarum; De anima; Lecturae scholasticae. Zachovalo se rovněž mnoho jeho kázání.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.