AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


HOST, Jan, teolog, odpůrce reformace.Narodil se v roce 1485 v Kierspe ve Vestfálsku. V šestnácti letech vstoupil v Kolíně do řádu, studoval v Římě a Boloni, 1505-1514 působil jako kazatel, 1514-1516 studoval v Římě pod vedením Silvestra Prieriase, 1516-1519 studoval v Boloni, od roku 1519 v Benátkách, kde pracoval na nové edici knih Alberta Velikého, Jana z Jaudun a Erasma Rotterdamského. 1520 byl zpovědníkem Němců v Boloni, podnikl cestu do Jeruzalema, od roku 1523 byl kazatelem a profesorem teologie v Kolíně. Zde především, a pak 1526 v Lippstadtu a 1531 v Soestu, se postavil na odpor protestantismu. Zemřel v Kolíně v roce 1532. Byl hodně literárně činný, vydal řadu překladů knih jiných autorů, ale rovněž své spisy, jako např. Congestorium artificiose memorie (Benátky 1520); Enchiridion sacerdotum (Kolín 1532); Oratio de dignitate et officio sacerdotum (1532); Dionysii Cartusiani compendium theologiae (1532).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.