AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


ANEŽKA, Segni z Montepulciano sv., mniška, zakladatelka kláštera, mystička.



Narodila se kolem roku 1268 ve šlechtické rodině v Gracciano Vecchio u Montepulciana v Toskánsku. Od dětství byla zvláštním způsobem přitahována k Bohu. V devíti letech s dovolením rodičů vstoupila do kláštera sester "del Sacco" s augustiniánskou řeholí v Gracciano. Tento řád později zanikl. Na prosby měšťanů z Procena založily sestry z Gracciana v Proceno nový klášter, kam byla poslána i Anežka. Ve svých patnácti letech se stala v tomto klášteře s papežskou dispenzí abatyší. Klášter v Procenu vedla patnáct let. Když jednou cestovala do Montepul­ciana, ukázal jí Bůh místo, kde chtěl založit nový klášter. Anežka tam ten klášter vystavěla v roce 1306 s kostelem Santa Maria Novella a s papežským dovolením do tohoto kláštera vstoupila spolu s 18 dívkami. Sestry se řídily Řeholí sv. Augustina. O rok později byl tento klášter přijat do společenství řádu sv. Dominika jako klášter mnišek. Sestry v tomto klášteře žily ve velké chudobě a přísnosti. Anežka vynikala ohromnou vroucností při modlitbě, zvláště šířila úctu k Dítěti Ježíši a k Panně Marii. Zemřela po delší nemoci 20. dubna 1317. Její první životopis napsal bl. Rajmund z Kapuy, který spolu se sv. Kateřinou Sienskou patřili k jejím velkým ctitelům. Zachoval se dopis sv. Kateřiny, ve kterém píše převorce Christofoře kláštera sv. Anežky v Montepulciano: „Toužím vidět tebe i ostatní, jak jdete ve šlépějích naší svaté matky Anežky. A o to vás prosím a to chci: abyste se držely jejího učení a jejího způsobu života. Víte přece, že vás vždycky učila slovem i příkladem pravé pokoře. To právě byla její hlavní ctnost. A nijak se tomu nedivím. Měla to, co má mít snoubenka, která si přeje následovat pokoru svého snoubence.“ Kateřina nazývá rovněž sv. Anežku „slavnou matkou“. Anežku kanonizoval 10. prosince 1726 Benedikt XIII. Liturgická oslava sv. Anežky se koná 20. dubna.




LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.