AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


HOOGSTRAETEN, van, Jakub, teolog, polemista a inkvizitor.Narodil se kolem roku 1460 v Hoogstraeten u Antverp, studoval filosofii v Lovani, do řádu vstoupil jako mistr svobodných umění v Kolíně. Od roku 1496 studoval v Kolíně teologii a pak 1498-1500 sám teologii v Kolíně vyučoval. V letech 1500-1504 byl převorem v Antverpách, po skončení převorské kadence se opět vrátil vyučovat na univerzitu do Kolína. 1505-1509 byl regentem řádového učiliště v Kolíně, 1510-1511 převorem v Kolíně a inkvizitorem v církevních provinciích mohučské, kolínské a trevírské. Jako inkvizitor bránil pravdy víry proti kritice humanistů a obhajoval privilegia mendikantů, především spisem Defensorium fratrum mendicantium contra curatos (Kolín 1509). Dostal se do sporu s učeným J. Reuchlinem, který byl podporovatelem židovského písemnictví, především Kabaly, a povolal jej před inkviziční soud. Napsal proti jeho názorům spisy Erroneae assertiones in oculari speculo J. Reuchlin (Řím 1517), Libellus accusatorius contra oculare speculum J. Reuchlin legun doctoris (Kolín 1518), Apologia (Kolín 1518), Apologia secunda (Kolín 1519), Destructio cabalae seu cabalistae perfidiae (Kolín 1519). Reuchlin se odvolal a byl biskupem osvobozen. Spor vyvolal proti dominikánům mnoho nenávisti. Na jeho základě napsal Ulrich von Hutten o dominikánech posměšný spis Litterae obscurorum virorum. S velkou rozhodností vystoupil Hoogstraeten proti Lutherovi a přiměl ke stejnému postupu i kolínskou univerzitu. Proti Lutherovi napsal Cum divo Augustino colloquia contra enormes atque perversos M. Lutheri errores (2 díly, Kolín 1521-1522), Epitome de fide et operibus (Kolín 1525), Catholicae aliquot disputationes contra Lutheranos (Kolín 1526). Byl vůdčí osobností mezi kolínskými teology a proto od svých odpůrců nenáviděný. Zemřel v Kolíně 27. ledna 1527.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.