AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


ANDREASI, Hosanna bl., mystička.Narodila se v Mantově 17. ledna 1449 v patricijské rodině, její matka pocházela z rodu Gonzaga, který v 16. století vládl mantovskému vévodství. Už v dětství složila slib panenství a toužila zasvětit se Bohu v nějakém klášteře. Vybojovala si alespoň, že směla vstoupit v roce 1463, ve svých čtrnácti letech, do společenství kajících sester sv. Dominika, tedy do Třetího řádu. Nebylo jí však dovoleno složit sliby, směla je složit až v roce 1501, tedy čtyři roky před její smrtí. Zůstala žít ve své rodině. Horlivě se starala o chudé. Postupně se u ní začaly projevovat extaze a vytržení, které prožívala při modlitbě a které nedokázala skrýt před ostatními terciářkami. Obviňovaly ji z pobožnůstkářství a odmítaly ji pustit k slavným slibům. Znepokojovalo je i to, že široké okolí uznávalo svatost Hosanny a vysoce postavené osoby k ní přicházely na duchovní rozhovory s prosbou o radu. Tak se vlastně duchovní růst stal překážkou na cestě ke složení věčných slibů. V roce 1476 byla omilostněna stigmaty a ranami po trnové koruně. Agonii a utrpení Kristovo, které prožívala na své těle, obětovala za hříšníky a za duše v očistci. Toto omilostnění, stejně jako četná zjevení, byla pro ni zdrojem mnoha utrpení ze strany svého okolí, které ji pokládalo ze přepjatou a žijící v přetvářce. Zemřela 18. června 1505. Po její smrti se stigmata na jejím těle viditelně ukázala. Tři roky po její smrti bylo její neporušené tělo přenesené na důstojnější místo v klášterním kostele sv. Dominika v Mantově. Papež Lev X. povolil její kult 1515 v mantovské diecezi. Beatifikoval ji 27. listopadu 1694 Inocenc XII. V roce 1814 byly její ostatky přeneseny do mantovské katedrály a uloženy v křišťálovém relikviáři pod oltářem Panny Marie Růžencové. Liturgická oslava se koná 18. června, v den jejího úmrtí.

(Lit.: bl. Osanna Andrassyová. Blahověst XXX., 238)
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.