AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


HENARES, Dominik sv., misionář, mučedník.Narodil se 19. prosince 1765 v Baen u Kordoby, do řádu vstoupil v klášteře sv. Kříže v Granadě 30. srpna 1783, stal se členem Filipinské provincie. Na misijní práci se připravoval v klášteře v Ocaňa. Přes Filipiny pak cestoval do Vietnamu, kam dorazil 29. října 1790. Byl pověřen vedením koleje pro výchovu domorodého dorostu. 1798 byl zvolen vikářem Filipinské provincie. 9. září 1800 jej Pius VII. jmenoval titulárním biskupem z Fessy a koadjutorem apoštolského vikáře sv. Ignáce Delgado. Biskupské svěcení přijal 9. ledna 1803. Když vypuklo pronásledování křesťanů a Ignác Delgado byl uvězněn, Henares se skrýval, doprovázen katechistou Františkem Chien. 9. června 1838 však byli oba zajati, a protože nezapřeli svou víru, byli sťati 25. června 1838. Beatifikoval je 27. května 1900 Lev XIII. a kanonizoval 19. června 1988 Jan Pavel II.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.