AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


GUIEU, le, Antonín, reformátor.Narodil se v roce 1601 v Paříži, 1622 vstoupil do řádu. Pro své schopnosti byl jmenován magistrem noviců. Po krátkém působení v Paříži byl vyslán do Avignonu opět jako novicmistr. Chtěl založit další observantní řádovou kongregaci, dostal dovolení od magistra řádu Ridolfiho. Chtěl však, aby se habit řeholníků této kongregace lišil od habitů ostatních dominikánů. Byl obviněn, že ruší jednotu řádu, magister Ridolfi jej přestal podporovat, observantní bratři od něj odešli. 1644 byl předvolán do Říma před generální kapitulu. Kapitula mu vyměřila tresty. Antonín pokorně přiznal svou chybu a pak se směl vrátit do Francie a založit novou kongregaci Nejsvětější Svátosti. Zemřel 7. října 1676. Kongregace zanikla za francouzské revoluce.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.