AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


GUALA, Roni (také Romagnoni) z Bergama bl., biskup.Narodil se v Bergamu kolem roku 1180, do řádu jej přijal v Boloni sv. Dominik a už v roce 1221 jej ustanovil za převora v Brescii, 1225 spoluzakládal klášter v Bergamu, rovněž se účastnil zakládání kláštera mnišek sv. Anežky v Boloni. Byl skvělým diplomatem. Řehoř IX. jej dobře znal a často využíval jeho schopností, především při vyjednávání mezi Apoštolským stolcem a císařem Friedrichem II. 1230 jej jmenoval biskupem v Brescii. Gualovi šlo především o obnovu církevního pořádku a pokoje v diecezi. Tím si získal chudé, ale bohatí ho neměli rádi. Nějakou dobu dokonce musel žít ve vyhnanství. Zemřel 3. září 1244 v Pisogne a byl pohřben v klášteře v Asti. Jeho ostatky byly později přeneseny do katedrály v Bergamu. Kult schválil Pius IX. 1. října 1868. Jeho liturgická památka se slaví 2. září.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.