AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


GRIFFITH, Rajmund, biskup, misionář.Narodil se v Limericku v Irsku 15. října 1798. Po vstupu do řádu studoval v Lisabonu a Římě, 1821 přijal kněžské svěcení, působil jako kazatel v Irsku a byl převorem v Dublinu. V roce 1837 jej papež Řehoř XVI. jmenoval apoštolským vikářem v nově založené církevní provincii na mysu Dobré naděje v jižní Africe. Téhož roku přijal biskupské svěcení v Dublinu a následujícího roku přicestoval do Kapského Města. Začínal zde ve velmi tvrdých podmínkách. V celém svém vikariátu měl pouze 700 katolíků, roztroušených na obrovském území. Založil misijní stanice v Simonstown, Grahamstown, Port Elisabeth, budoval nové kostely (1841 začal budovat katedrálu St. Mary v Kapském Městě), zakládal školy a kláštery. Díky jeho úsilí silně vzrostl počet věřících. Když umíral měl ve své diecézi na 30.000 katolíků, existovala řada kostelů, škol, byl dostatek kněží i řeholníků. Griffith zemřel 18. června 1862 v Kapském Městě.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.