AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


GRAVINA, Dominik, teolog, kazatel, mystik.Narodil se kolem roku 1574 v Neapoli, kde rovněž vstoupil v roce 1595 do řádu. Jako profesor působil na mnoha řádových školách, především v Neapoli a Římě. Generální kapitula v Římě jej v roce 1608 jmenovala magistrem posvátné teologie. Byl provinciálem Neapolské provincie, později prokurátorem a generálním vikářem řádu a nakonec za papeže Urbana VII. magistrem posv. Paláce. Zemřel v Římě 26. srpna 1643. Napsal: Catholicae praescriptiones adversus omnes veteres et nostri temporis haereticos (7 dílů, Neapol 1619). Kniha se skládá z několika apologetických traktátů a z dějin biskupství v Neapoli. Vox turturis seu de florente usque ad nostra tempora Sanctorum Benedicti, Dominici, Francisci, et aliorum sacrarum religionum statu (Neapol 1625). V této knize reaguje na Bellarminův spis De gemitu columbae. Touto knihou vyvolal Gravina ostrou polemiku s jezuity. Proti Marcantoniovu spisu De Dominis napsal Apologeticum adversus novatorum calumnias (Neapol 1629) a Pro sacro ordinis sacramento vindiciae orthodoxae (Neapol 1634). Z mystických spisů je nejznámější dvoudílný Lapis lydius ad discernendas veras a falsis revelationibus (Neapol 1638).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.