AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


GRANELLO, Tomáš, teolog a náboženský spisovatel.Narodil se 22. srpna 1840 v Boloni. Do řádu vstoupil v Římě v roce 1860, kněžské svěcení přijal 1867. Studoval biblickou archeologii a orientální jazyky ve Florencii, a vyučoval pak ve Florencii, Boloni a Ferraře, kde byl rovněž novicmistrem. Byl kazatelem v Boloni a Ferraře. Založil a v letech 1884-1895 vedl časopisy Il Rosario a Memorie domenicane. Od roku 1885 pracoval při papežské kurii nejprve jako vicekomisař a od roku 1897 komisař Svatého Oficia a titulární arcibiskup ze Seleucie. Především se věnoval boji s modernismem. Zemřel v Římě 24. března 1911. Publikoval asi 20 knih, mimo jiné: Vita di San Domenico (Ferrara 1876), San Pio V. (Bologna 1877), Alcune pagine sulla vita di santa Caterina da Siena (Ferrara 1880), Meditazioni su alcune virtu di santa Caterina da Siena (Ferrara 1880), Il rosario meditato (Ferrara 1884).
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.