AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


GÖPFERT, Norbert Dominik, filosof, teolog, český provinciál.Narodil se v Chebu 2. února 1709, vstoupil do řádu v Litoměřicích a 1728 složil řeholní sliby. Studoval na generálním studiu v Praze u sv. Jiljí a studium ukončil lektorátem teologie. Vyučoval pak ve Znojmě, Brně a u sv. Jiljí v Praze. 27. dubna 1765 byl zvolen na provinční kapitule v Olomouci za provinciála. V roce 1767 získal magisteriát teologie a vyučoval pak na pražské univerzitě a současně vykonával úřad provinciála. 1771 byl zvolen za převora v Chebu, po půl roce resignoval a vrátil se vyučovat do Prahy. 1775 znovu zvolen za převora v Chebu. Zemřel v Chebu 1. května 1790. Napsal kroniku chebského kláštera s názvem Notatum digna a knihu Specificatio in qua notantur + Fratres et Sorores .. pro Conventu Egrensi S. Wenceslai a P. Norbert Göpfert. Daněk v uherskobrodské kronice o něm píše: „Doctor universitatis Pragensis et profesor publicus regius et ordinarius emeritus ..“
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.