AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


GOTTI, Vincenc Ludvík, teolog, inkvizitor, kardinál.Narodil se v Boloni 5. září 1664. Do řádu vstoupil v roce 1680 v Anconě, studoval ve Forli, Boloni a Salamance a 1686 přijal kněžské svěcení. V letech 1688-1695 byl profesorem filosofie a teologie na řádových školách v Mantově, Boloni a Faenze. 1695-1714 a 1717-1728 vyučoval na univerzitě v Boloni. 1708 a znovu 1714 zvolen za převora v Boloni, dvakrát byl lombardským provinciálem (1710-1712 a 1722-1723). V roce 1714 jej Klement XI. jmenoval inkvizitorem v Milánském vévodství. 1720 se znovu vrátil na profesorskou katedru v Boloni a byl znovu zvolen za převora tamějšího kláštera. 1728 jej Benedikt XIII. jmenoval kardinálem a titulárním patriarchou jeruzalemským. Gotti spolupracoval jako konsultor na devíti římských kongregacích. Zemřel po dlouhé nemoci 18. září 1742 v Římě. Jeho hlavním dílem je 16-ti dílný spis Theologia scholastico-dogmatica iuxta mentem divi Thomae Aquinatis ad usum discipulorum (Bologna 1727-1735). Tímto spisem se snaží dokázat pravdivost víry proti atheistům, kterých vlivem Voltaira v té době stále přibývalo. Dále napsal a vydal apologetické dílo o církvi proti Piceniovi Colloquia theologico-polemica (Bologna 1727). V čtyřdílné knize La vera Chiesa di Cristo dimostrata dai segni e dai dogmi contro i due libri di Giacomo Picenino (Bologna 1719) bojuje proti bludným naukám své doby. Svými spisy De eligenda inter dissentientes christianos sententia (Řím 1734) a Veritas religionis christianae et librorum quibus innititur contra atheos, polytheos, idololatras, maometanos et judaeos demonstrata (12 dílů, Řím 1735-1740) obhajuje katolickou eklesiologii; Veritatis religionis christianae ex genere , conceptu, ortu, gestis, mysteriis et prodigiis Jesu Christi, necnon Virginis Deiparae confirmata (4 díly, Řím 1737) a další knihy.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.