AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


GONZALES (TELMUS), Petr bl., kazatel.Narodil se v roce 1190 ve Fromista u Palencie, pocházel ze starokastilské šlechtické rodiny. Jeho strýc Tello, který byl biskupem v Palencii, mu už jako malému chlapci umožnil studovat a pak mu zajistil místo kanovníka v Palencii. Brzy se stal dokonce děkanem kapituly. Sláva mu poněkud stoupla do hlavy, žil velmi lehkomyslně. Když se jednou vracel na koni z lovu, kůň ho shodil ze sedla a to vyvolalo velký posměch. Na Petra to natolik zapůsobilo, že se vzdal zajištěného života v kapitule kanovníků a vstoupil do řádu sv. Dominika. Vyznačoval se hlubokou vírou a modlitbou. Byl velmi citlivý k potřebám bližních, hodně pomáhal chudým a nemocným. Stal se vynikajícím kazatelem. Kázal křížovou výpravu proti Maurům. sv. Ferdinand III., kastilský král, si jej zvolil za svého rádce a kaplana. Petr jej pak doprovázel při válečném tažení proti Maurům. Byl převorem v Kordobě a později španělským provinciálem. Poslední dny svého života prožil Petr na královském dvoře v Tuy v Galicii, kde 15. dubna 1246 zemřel. Protože v Tuy nebyl dominikánský klášter, byl pohřben v tamější katedrále. Jeho kult byl už v roce 1254 schválen pro Španělsko a pro celou církev jej potvrdil 13. prosince 1741 Benedikt XIV. bl. Petr je uctíván jako patron námořníků, protože, podle legendy, utišil mořskou bouři. Liturgická oslava se koná 14. dubna.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.