AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


GALLO, Jan, teolog.Narodil se v Burgosu 1520, zde vstoupil do řádu a 1538 složil sliby. Studoval v Alcala de Henares a po přijetí kněžského svěcení pak přednášel filosofii na generálním studiu v Salamance, později ve Valladolidu, od roku 1551 vyučoval teologii v koleji v Alcala de Henares. 1560 získal doktorát teologie a byl pak v letech 1560-1561 profesorem na univerzitě v Santiago de Compostella. 1562 se zúčastnil Tridentského koncilu jako vyslanec a teolog španělského krále Filipa II. Na koncilu měl řeč De laudibus S. Thomae. V letech 1565-1572 byl profesorem teologie v Salamance, 1572 převzal po svém bratru Řehoři Gallo katedru Písma sv. na univerzitě v Salamance. Zemřel v Salamance 7. ledna 1574. Mnoho jeho knih zůstalo v rukopisech.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.