AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


GADDI, Pius Josef, magister řádu.Narodil se 1738 ve Forli, byl členem Lombardské provincie. Působil jako regent generálního studia v Boloni, 1792-1795 byl lombardským provinciálem. Magister řádu Baltazar de Quiňones jej 1795 jmenoval prokurátorem řádu a před svým ochodem na vizitaci do Španělska 1798 generálním vikářem řádu. Na této vizitační cestě Quiňones zemřel v roce 1798. Protože politická situace v Evropě byla velmi napjatá a svolání volební generální kapituly nebylo možné, požádal Gaddi papeže, aby jej potvrdil bezpodmínečně v tomto úřadu. Na zásah španělského krále však španělské provincie Gaddiho neuznaly a na jeho následnou intervenci pak vydal papež Pius VII. v roce 1804 bullu Inter graviores, kterou byl řád rozdělen na dva správní obvody. Jeden obvod tvořily provincie na Pyrenejském poloostrově a druhý obvod provincie zbývající. Každý obvod měl řídit střídavě po šesti letech generální vikář a magister. Gaddi zůstal generálním vikářem do 20. května 1806, kdy jej jmenoval papež magistrem řádu. P. Gaddi prožil jedno z nejhorších období v dějinách řádu. Za něho byly zlikvidovány francouzské provincie. Gaddi byl vězněn ve Francii v letech 1808-1811 a teprve 1814 se vrátil do Říma. Magistrem řádu byl do 29. září 1814 a pak opět generálním vikářem. Zemřel ve Forli u svých příbuzných 29. prosince 1819 ve věku 81 roku.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.