AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


de FRÉAUVILLE, Mikuláš, kazatel, kardinál.Narodil se kolem roku 1250 v rouenské diecezi, v Rouenu vstoupil do řádu, studoval v Paříži, byl lektorem v Coutence, Orleans, Poitiers. V roce 1295 si jej zvolil Filip IV. Sličný za svého zpovědníka. Byl nespravedlivě obviněn u krále, že porušil zpovědní tajemství. Když se věc vyjasnila, doporučil Filip IV. Mikuláše papeži jako kandidáta na kardinála. Byl jmenován v roce 1305. V roce 1310 musel na příkaz Filipa IV. vystoupit jako svědek proti zemřelému papeži Bonifáci VIII. a rovněž na králův příkaz musel dokončit na Viennském koncilu proces s templáři. Zúčastnil se konkláve v Lyonu, kde byl zvolen Jan XXII a v roce 1323 se účastnil v Avignonu kanonizace Tomáše Akvinského. Odsud cestoval do Lyonu, kde 14. února 1324 zemřel. Jeho hrob zničili hugenoti. Z jeho spisů jsou velmi zajímavá akta jeho legace ve Francii. Složil glosy, komentáře a postilly k celému Písmu sv., zvláště k Novému zákonu.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.