AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 


ESSER, Tomáš, teolog dogmatik a historik.Narodil se 7. dubna 1850 v Aachen, 1873 vysvěcen na kněze, studoval pak v Římě a po návratu vstoupil v Grazu do řádu. 1881 byl profesorem ve Vídni, později ve Venlo v Holandsku, 1888 profesorem v Maynooth v Irsku, od roku 1891 vyučoval právo ve Frýburku, 1895-1897 vyučoval u Minervy v Římě. V roce 1897 byl jmenován konsultorem Kongregace biskupů a řeholníků, 1900 sekretářem Kongregace indexu a také posledním sekretářem Kongregace indexu, 1902 konsultorem komise kardinálů pro biblická studia, 1917 byl jmenován titulárním biskupem siniským a konsultorem Kongregace koncilu. Byl oblíbeným římským kazatelem. V Římě pracoval jako člen komise pro kodifikaci nového církevního zákoníku. Zemřel 14. března 1926. Napsal: S. Thomae monita et preces (1890); Unseren Lieben Frauen Rosenkranz (1890); Die Lehre des hl. Thomas von Aquin über die Möglichkeit einer anfangslosen Schöpfung (1895); Zur Archäologie der Paternoster-Schnur (1898); Der deutsche Pilgerhaus S. Maria dell`Anima in Rom (1899); Das Ave-Maria-Läuten und der Engel des Herrn in ihrer geschichtlichen Entwicklung.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.