AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let

Řád kazatelů

Historie

Dějiny řádu

Sv. Dominik

Svatí a osobnosti řádu

Nekrolog české provincie

Mapy

Dokumenty

Liturgie

Dominikáni v médiích

CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 


DOMOSLAWSKI, Bernard František, filosof, teolog.Narodil se v roce 1734 ve Varšavě, 1753 vstoupil v Przemyślu do řádu a 1760 přijal kněžské svěcení. Přednášel pak filosofii na řádových studiích v Przemyślu, Varšavě a teologii v Samboru a Przemyślu. 1778 jej císař Josef II. povolal na Lwowskou akademii, kde měl přednášet teologii. Spolu s několika dalšími profesory odmítl vyučovat podle josefinských příruček a byl proto z akademie odvolán. 1800-1804 byl převorem v Janově Podlaském a 1804-1808 byl provinciálem. Anonymě publikoval spisy Medrek lingwista a Medrek w prawdziwej swojej postaci. Těmito spisy vystoupil proti racionalismu a prosazování francouzštiny v Polsku na úkor polského jazyka. Dále napsal Annotationes ad libellum patronorum regni Poloniae et Sueciae breviario Ordinis Praedicatorum adiunctum. Domoslawski zemřel v Janově Podlaském 10. ledna 1821.
LITERATURA (obecná pro osobnosti dominikánského řádu):

BERNARDUS de Jonghe: Belgium Dominicanum sive Historia Provinciae Germaniae Inferioris S.O.P. Bruxellis 1719.
ENCYKLOPEDIA katolicka. 1-7. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997.
GREITH C.: Die deutsche Mystik im Prediger-Orden nach ihren Grundlehren, Liedern und Lebensbildern aus handschriftlichen Quellen. Herder Freiburg 1861.
CHERY Henri-Charles: Saints et Bienhereux de la famille Dominicaine. Lyon, Fraternité dominicaine Lacordaire 1991
IBERTIS Enrico: Figure domenicane o Piccola enciclopedia domenicana. San Domenico – Torino 1970.
I MARTIRI Annamiti e Cinesi (1798-1856) solennemente beatificati dalla Santita di Papa Leone XIII. il 27 maggio dell´anno Santo MDCCCC. Roma, 1900.
KAEPPELI Thomas: Scriptores Ordinis Praedicatorum, vol. I-IV., Roma, S.Sabina 1970-1993.
KAEPELLI Thomas: Registrum literarum Fr. Raymundi de Vineis Capuani. MOFPH 1937.
LÖHR Gabriel M.: Die älteste theologische Promotionsordnung der Kölner Universität. AFP 1939, 214-222.
VENCHI Inocenzo: Catalogus hagiographicus Ordinis Praedicatorum. Romae, Curia generalitia 1988.